آزمایش برگ کشاورزان و باغداران هرساله با صرف هزینه و زحمت فراوان به مزارع و باغهای خود کود می دهند. برخی از آنها حتی پس از انجام آزمایش خاک و دریافت توصیه های کودی، اقدام به کوددهی می کنند. با اینحال در موارد فراوانی محصول مزرعه یا باغ کیفیت مورد انتظار کشاورزان و باغداران را […]

ادامه مطلب

فلزات سنگین در مواد غذایی تقریباً همیشه وجود خواهد داشت! اما جای نگرانی نیست. اگر میزان این فلزات بسیار ناچیز باشد خطری برای ما نخواهند داشت چراکه بدن انسان بصورت طبیعی تاحدی میتواند خطرات آنها را کنترل نماید. اما اگر فلزات سنگین موجود در مواد غذایی بیش از حدود مجاز باشند براحتی میتوانند از موانع […]

ادامه مطلب

حد مجاز فلزات سنگین در آب آشامیدنی، کشاورزی، مصارف شهری و همچنین فاضلابی که به چاه یا آبهای سطحی ریخته میشود چه میزان میتواند باشد؟ در ادامه با استفاده از استانداردهای ملی و دستورالعملهای مرتبط پاسخ این سوال را مشاهده خواهید نمود. علت وجود فلزات سنگین در آبهای آشامیدنی و غیر از آن چیست؟ بطور […]

ادامه مطلب

اندازه گیری فلزات سنگین بیشتر فلزات سنگین مانند کادمیوم، سرب و جیوه نه تنها برای حیات موجودات زنده ضروری نیستند، بلکه به علت سمیتی که دارند حیات آنها را دچار مخاطره میکنند. مشکلی که عموماً از فلزات سنگین ناشی می­شود آن است که پس از ورود به بدن جانداران از آن خارج نمی­شوند بلکه در بافتهایی […]

ادامه مطلب