تصفیه فاضلاب بیمارستان ها در کشور مدتها مورد بی توجهی قرار گرفته بود. متاسفانه در آن دوران بسیار مشاهده میشد که از یک طرف کادر درمانی بیمارستانی تمام تلاش خود را برای بهبود سلامتی بیماران بکار میبستند و از طرف دیگر فاضلاب آن بیمارستان بدون هیچ کنترلی وارد آب های سطحی و زیر زمینی میشد […]

ادامه مطلب