آخرین اعلام هزینه آزمایش آب و خاک مرتبط با تعرفه های سازمان حفاظت از محیط زیست مربوط به سال ۱۳۹۸ می شود. آزمایشگاه آرین فن آزما در سال جاری تلاش کرده است به رغم تورم موجود، بدون کاستن از کیفیت روش انجام آزمایش و با استفاده از افزایش بهره وری، تا حدودی مانع افزایش تعرفه […]

ادامه مطلب

شاخص لانژلیه شاخص لانژلیه در کنار شاخصهای رایزنر و پوکوریوس وضعیت خورندگی یا رسوبگذاری آب در شبکه توزیع را تا حد قابل توجهی مشخص مینمایند. بهترین حالت هنگامی است که  آب نه باعث خوردگی لوله های شبکه توزیع شود و نه باعث ایجاد رسوب در سطح آنها شود. چراکه هر دوحالت موجب کاهش عمر لوله […]

ادامه مطلب

آزمایش میکروبی آب :چگونه میتوان متوجه شد کیفیت آب برای آشامیدن یا دیگر مصارف مانند استخر مناسب است یا خیر. متاسفانه ورود میکروبها به آب آثاری مانند تغییر رنگ یا مزه ندارد. به همین علت با مشاهده آب نمیتوان آن را سالم یا ناسالم اعلام کرد. در واقع نتیجه آزمایش میکروبی آب شاخص مهمی در […]

ادامه مطلب

آب پرورش زالو چه کیفیتی باید داشته باشد. هم اکنون استاندارد ملی برای کیفیت آب پرورش زالو تعریف نشده است. سازمان دامپزشکی دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل اجرایی و ضوابط فنی بهداشتی، تاسیس و بهره برداری از مراکز تکثیر و پرورش زالو ( ۹۸/۰۵/IVO مقررات ملی دامپزشکی ) منتشر نموده است که میتواند مبنایی جهت قضاوت […]

ادامه مطلب

 جارتست چیست؟ جارتست یا آزمایش جار روشی ساده، کم هزینه  و سریع  برای شبیه سازی عملکرد منعقد کننده ها در عملیات تصفیه آب و فاضلاب است. در برخی فرایندهای تصفیه برای سرعت بخشیدن به ته نشینی ذرات جامد و در نتیجه کاهش کدورت، رنگ ، مواد معلق نامحلول و بارآلودگی از فرایند انعقاد و لخته […]

ادامه مطلب

 آزمایشگاه آب آشامیدنی آزمایشگاه آب آشامیدنی :برای سنجش کیفیت آب در آزمایشگاه آب آشامیدنی ابتدا پارامترهای میکروبی کنترل میشوند. در طبیعت طیف وسیعی از میکروارگانیسمهای بیماریزا وجود داردکه میتوانند همراه آب وارد بدن موجودات زنده و ازجمله انسان شوند. آزمایش وجود یا عدم وجود تک تک این میکروبها بسیار وقتگیر و پر هزینه است. به همین […]

ادامه مطلب

آب آشامیدنی آب آشامیدنی و نکاتی برای شناخت بیشتر آن آب آشامیدنی یا آب شرب که در زبان انگلیسی با عبارات Drinking water  و  Potable water معرفی میشود به آبی گفته میشود که نوشیدن آن به تندرستی افراد زیانی وارد نمیکند. ویژگیهای آب آشامیدنی از سه وجه مورد توجه قرار میگیرد: ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و […]

ادامه مطلب

آزمایش آب کشاورزی مشخص میسازد کیفیت آب مورد استفاده برای آبیاری محصولات مناسب است یا خیر. معمولاً در این آزمایش، پارامترهای شیمیایی و میکروبی آب سنجیده میشود. گاه برای اطمینان پارامترهای خاصی مانند فلزات سنگین نیز مورد آزمایش قرار میگیرد. آب کشاورزی مانند آب آشامیدنی استاندارد ملی ندارد. چراکه کیفیت آب قابل استفاده به کیفیت […]

ادامه مطلب

آب گاوداری شیری ، آب گاوداری شیری آب مهمترین ماده برای تغذیه گاوهای شیری است. برای آنکه گاوهای شیری تولید شیر مطلوبی داشته باشند لازم است به آب تمیز و سالمی دسترسی داشته باشند. مصرف آب گاوهای شیری متاثر از عواملی چون دمای محیط، علوفه خشک خوراکی و میزان تولید شیر قرار دارد. یک شیر […]

ادامه مطلب

 آب چاه آیا خوردنی است ؟ عوارض استفاده از آن چیست ؟ اصلا چرا آلوده می شود؟ اینها سئولاتی است که اغلب از طرف مردم پرسیده میشود. گاهی هم سوال می شود: از آب چاه چه استفاده هایی می شود ؟ و آیا از آن می توان برای آبیاری استفاده کرد؟ واقعیت آن است که […]

ادامه مطلب