آزمایشات آب آشامیدنی

آزمایشات آب آشامیدنی

آلودگی آب آشامیدنی بر سلامت انسان اثرات نامطلوبی دارد. این آلودگی ممکن است فیزیکی باشد یا شیمیایی. با آزمایش آب، مواد آلاینده احتمالی و میزان آنها مشخص می شود. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به صفحات زیر مراجعه نمایید:

آب آشامیدنی
آزمایشگاه آب آشامیدنی
استاندارد آب شرب
نیترات آب آشامیدنی