آزمایشــات آب کـــشــاورزی

آزمایشــات آب کـــشــاورزی

هر چند بنظر میرسد آبی که صرف آبیاری گیاهان می شود نیاز به آزمایش و سنجش کیفیت ندارد اما واقعیت آن است که در صورتیکه توقع برداشت محصول فراوان وجود دارد، کنترل کیفیت آب مورد استفاده در آبیاری هم باید انجام شود. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به صفحات زیر مراجعه نمایید:

آب مناسب برای کشاورزی چه آبی است
EC مجاز آب کشاورزی
آزمایش آب کشاورزی