آزمایشات آب استخر شنا

آزمایشات آب استخر شنا

کیفیت آب استخر شنا از عوامل بسیار تاثیرگذار بر کیفیت ورزشها و تفریحات آبی است. به همین منظور حتی در سطح ملی برای آن استانداردی تهیه و منتشر شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا به صفحات زیر مراجعه فرمایید:
آزمایش آب استخر
استخر کیفیت آب
کیفیت آب استخرهای شنا