آزمایشات آب استخر شنا

آزمایشات آب استخر شنا

تعرفه خدمات

  • درمان چشم50000 تومان
  • ایمپلنت دندان78000 تومان
  • تست ورزش50000 تومان
  • درمان چشم20000 تومان
  • ایمپلنت دندان50000 تومان

پزشکان این دپارتمان