آزمایشات خاک کشاورزی

آزمایشات خاک کشاورزی

پیش از کوددهی به مزارع و باغها منطقی است با انجام آزمایش خاک کمبود مواد مغذی و ریزمغذی مشخص و سپس نوع و میزان کود مورد نیاز به خاک اضافه شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا به صفحات زیر مراجعه بفرمایید:

پتاسیم خاک

آزمایشگاه خاک کشاورزی تهران

آزمایش خاک کشاورزی
نمونه برداری خاک
آزمایشگاه خاکشناسی
جدول استاندارد فلزات سنگین در خاک