آزمایشات خاک کشاورزی

آزمایشات خاک کشاورزی

تعرفه خدمات

  • درمان چشم50000 تومان
  • ایمپلنت دندان78000 تومان
  • تست ورزش20000 تومان
  • درمان چشم20000 تومان
  • ایمپلنت دندان30 تومان

پزشکان این دپارتمان