آزمایشات آب استخر پرورش ماهی

آزمایشات آب استخر پرورش ماهی

کیفیت آبی که ماهی در آن پرورش می یابد نقشی تعیین کننده در میزان رشد و نمو ماهیها دارد. استانداردی در سطح ملی جهت معرفی میزان مناسب پارامترهای شیمیایی و فیزیکی آب ویژه ماهیان سردآبی و گرمابی تدوین شده است. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به صفحات زیر مراجعه بفرمایید.

پرورش ماهی در استخر

آب مناسب پرورش ماهی قزل آلا

استاندارد آب استخر پرورش ماهی 8726