آزمایشات آب استخر پرورش ماهی

آزمایشات آب استخر پرورش ماهی

کیفیت آبی که ماهی در آن پرورش می یابد نقشی تعیین کننده در میزان رشد و نمو ماهیها دارد. استانداردی در سطح ملی جهت معرفی میزان مناسب پارامترهای شیمیایی و فیزیکی آب ویژه ماهیان سردآبی و گرمابی تدوین شده است. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به صفحات زیر مراجعه بفرمایید.

ضوابط پرورش ماهی در قفس

پرورش ماهی در استخر

آب مناسب پرورش ماهی قزل آلا

آب مناسب پرورش کپور

آب پرورش بچه ماهی

استاندارد آب استخر پرورش ماهی 8726