آزمایشات باقیمانده سموم کشاورزی

آزمایشات باقیمانده سموم کشاورزی

باقیمانده سموم کشاورزی در آب یا مواد غذایی، پارامتری بااهمیت در سنجش سلامت این اقلام است. سنجش این سموم تنها در آزمایشگاههای آنالیز دستگاهی مجهز به  GC امکان پذیر است. لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر به صفحات زیر مراجعه فرمایید:

باقیمانده آفت کشها یا سموم دفع آفات نباتی

باقی مانده سموم شیمیایی

اندازه گیری سموم ارگانوکلره

اندازه گیری سموم ارگانوفسفره

اندازه گیری باقی مانده آفت کش

آزمایشگاه آنالیز دستکاهی