روش تشخیص نیترات در آب

روش تشخیص نیترات در آب

روش تشخیص نیترات در آب را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:

روشهای اشتباه:

در این روشها به مردم گفته میشود مزه، رنگ یا بوی آب میتواند نشاندهنده وجود نیترات در آب باشد. با توجه به اینکه نیترات هیچ رنگ و بو و مزه ای ندارد به شما اطمینان میدهیم که این نظرات اشتباه است. درست است که برخی یونها مثل گوگرد وقتی در آب محلول شوند ایجاد بو می کنند و یا موادی چون آهن باعث ایجاد رسوب قهوه ای میشوند اما وضعیت نیترات همانطور که اشاره شد کاملا متفاوت است.

نکته) TDS متر نمیتواند نیترات را اندازه گیری کند. این دستگاه در واقع کل آنیونها و کاتیونها را اندازه گیری میکند. بنابراین بالا بودن یا پایین بودن میزان TDS را نمیتوان تنها به نیترات نسبت داد.

روش های نیمه مطمئن:

در این روشها از کیتهای آزمایشگاهی آماده استفاده میشود. نتایج حاصل از این روشها تقریبی است و اگر به نتایج دقیق نیاز دارید نمیتوان به آنها استناد کنید. چراکه این کیتهای برای طیف گسترده ای از مصرف کنندگان تولید میشوند بنابراین موادی هم که در آنها وجود دارد با همین دیدگاه تهیه شده اند. در حالیکه میدانیم هر نمونه آزمون شرایط اختصاصی خود را دارد. برای مثال برای دریافت پاسخ دقیق لازم است یونهای مزاحمی که در کار اندازه گیری خطا ایجاد میکنند از نمونه حذف شوند. در آزمایشگاه پیش از اندازه گیری، با مواد یا روشهای مخصوص فرایند حذف را آنقدر ادامه میدهند تا اطمینان یابند یون مزاحمی باقی نمانده است و تازه آن وقت اندازه گیری اصلی انجام میشود. اما در زمان استفاده از کیتهای آزمایشی این امکان وجود ندارد و احتمال بروز خطا اصلا دور از ذهن نیست.

کیت نیترات

روشهای مطمئن:

تنها روش تشخیص نیترات در آب که قابل اطمینان است،روش آزمایشگاهی است. بنابراین اگر دقت نتایج برای شما اهمیت زیادی دارد. مثلا به دنبال یافتن میزان نیترات در آب اشامیدنی هستید. تنها این روش برای اندازه گیری نیترات آب توصیه میشود. با توجه به آنکه هزینه اندازه گیری نیترات چندان گران نبوده و در حد قیمت یک ساندویچ! است، پیشنهاد میشود بجای روشهای دیگر، روش مطمئن آزمایشگاهی را انتخاب نمایید.

نکته) اگر تعداد اندازه گیریها زیاد است. مثلا روزانه نیاز به کنترل نیترات دارید در حالیکه دقت بسیار بالایی هم احتیاج ندارید میتوانید از کیتهای آزمایشگاهی با کیفیت استفاده کنید مشروط بر آنکه بار اول، نتایج کیت و نتایج آزمون آزمایشگاهی نزدیک به هم باشند و در ادامه هم بصورت فصلی یا سالیانه مقایسه نتایج کیت با نتایج آزمایشگاهی انجام شود.

لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر یا ارسال نمونه جهت اندازه گیری مقدار نیترات در آب با آزمایشگاه تخصصی آرین فن آزما تماس حاصل فرمایید.

روش تشخیص نیترات در آب