آب مناسب برای آکواریوم

آکواریوم داران مجرب می گویند: اگر به ماهیهای خود علاقه دارید هیچگاه از آبی که کیفیت مشکوکی دارد برای پر کردن آکواریوم استفاده نکنید. دلیل این گفته واضح است چراکه زندگی یا مرگ ماهیها به شدت به کیفیت آب بستگی دارد. درست است که آب تنها عامل زنده ماندن یا مرگ ماهیان نیست اما قطعا مهمترین عامل در سلامتی و حیات آنها محسوب می شود.

بنابراین پیشنهاد می شود قبل از پر کردن آکواریوم، آبی را که در مورد کیفیتش تردید دارید آزمایش نمایید. سازمان دامپزشکی کشور دستورالعملی برای مراکز پرورش و نگهداری و تکثیر ماهیان زینتی گرمسیری آب شیرین تدوین نموده است. مستند به آن کیفیت آب مناسب برای این دسته از ماهیان به شرح زیر قابل مطالعه است:

ردیف پارامتر مقدار مجاز (میلی گرم بر لیتر)
۱ سختی آب (بر حسب کربنات کلسیم) ۲۰۰ تا ۴۰۰
۲ کلیفرم گوارشی (در آب ورودی) صفر
۴ نیترات ۵۰
۵ نیتریت کمتر از ۰٫۲
۶ آمونیاک آزاد کمتر ۰٫۰۲
۷ منیزیم ۲۰
۸ آهن (دو ظرفیتی) صفر
۹ آهن (سه ظرفیتی) ۰٫۵
۱۰ مس (آبهای سبک) ۰٫۰۰۴
۱۱ مس (آبهای سخت) ۰٫۰۰۳
۱۲ کادمیوم (آب سبک) ۰٫۰۰۴
۱۳ کادمیوم (آب سخت) ۰٫۰۰۳
۱۴ کرم ۰٫۰۳
۱۵ سرب ۰٫۰۳
۱۶ جیوه ۰٫۰۰۰۲
۱۷ فسفر ۰٫۰۱ تا ۳

 pH مناسب برای اغلب ماهی ها بین ۶ تا ۸.۵ است. سختی آب اگر بیشتر از ۴۰۰ میلی گرم در لیتر باشد. عدم رعایت این موارد باعث رشد نامناسب و بی تحرکی و در شرایط حاد مرگ ماهی ها می شود.

آب مناسب برای آکواریوم :

آب لوله کشی: آب لوله کشی به شرط آنکه قابل شرب باشد (در برخی شهرها آب لوله کشی قابل شرب نیست) بهترین گزینه محسوب می شود. کیفیت مناسب، ارزانی و فراوانی خصوصیات آب لوله کشی است. تنها مشکل در استفاده از آب لوله کشی وجود کلر در این آب است. بنابراین استفاده مستقیم از این آب ممنوع است. اگر چندین ساعت آب در ظرف درباز نگهداری شود، کلر محلول در آن به تدریج خارج می شود.

بطریهای آب معدنی یا آب اشامیدنی: آب این بطریها هم برای استفاده در آکواریم مناسب است. اما در مقایسه با آب لوله کشی بسیار گران هستند.

آب خروجی دستگاه اسمز معکوس (RO) : دستگاه اسمز معکوس این قابلیت را دارد که تمام ناخالصیهای آب را حذف نماید. اما آیا ماهیها در طبیعت در چنین آبی زندگی میکنند؟ خیر. بنابراین اگر میخواهید از آب خروجی دستگاه RO استفاده نمایید توصیه می شود از انواع دیگر آب نظیر آب لوله کشی یا آب بطری هم به آن اضافه شود.

آب چاه یا چشمه: آب چاه و چشمه در صورتیکه آلودگی وارد آن نشده باشد معمولا مناسب است. با اینحال توصیه میشود برای بار اول پارامترهایی که قبلا ذکر شد اندازه گیری شوند تا از کیفیت آب اطمینان حاصل شود.

آب رودخانه: اگر آب رودخانه برای آشامیدن مناسب باشد استفاده از آن منعی ندارد. در غیر این صورت مراقب باشید. رودخانه یک اکوسیستم زنده است. طبیعتاً در آن آبزی هایی ذره بینی وجود دارد که ممکن است برخی از آنها برای ماهیان داخل آکواریم مضر باشند. در موارد اضطرار پیشنهاد می شود آب را پس از جوشاندن و سرد کردن به آکواریم اضافه کنید.

لطفا جهت اطلاعات بیشتر در مورد آب مناسب برای آکواریوم یا ارسال نمونه با ما تماس بگیرید.

آب مناسب برای آکواریوم