حد مجاز فلزات سنگین در آب آشامیدنی، کشاورزی، مصارف شهری و همچنین فاضلابی که به چاه یا آبهای سطحی ریخته میشود چه میزان میتواند باشد؟ در ادامه با استفاده از استانداردهای ملی و دستورالعملهای مرتبط پاسخ این سوال را مشاهده خواهید نمود. علت وجود فلزات سنگین در آبهای آشامیدنی و غیر از آن چیست؟ بطور خلاصه میتوان گفت قعالیتهای صنعتی و کشاورزی منشا اصلی ورود فلزات سنگین به آبها هستند. هر چند در مناطق معدودی مشاهده شده است که خاک و سازندهای زیرزمین بصورت طبیعی دارای سطح بالایی از این مواد بوده اند. به همین خاطر آبی هم که در کنار این سازندها بوده است به فلزات موجود آلوده شده است. برای مثال در مناطقی از استان کردستان و آذربایجان غربی میتوان اشاره کرد که بصورت طبیعی خاکشان حاوی مقادیر قابل توجه شبه فلز آرسنیک است.

حد مجاز فلزات سنگین در آب آشامیدنی

واحد میلی‌گرم بر لیتر  (استاندارد ملی ISIRI1053)

ردیف نوع ترکیب حداکثر مطلوب حداکثر مجاز
۱ جیوه Hg ۰٫۰۰۶
۲ مولیبدن Mo ۰٫۰۷
۳ کادمیوم Cd ۰٫۰۰۳
۴ سربPb ۰٫۰۱
۵ کروم Cr ۰٫۰۵
۶ سلنیوم Se ۰٫۰۱
۷ آنتیموانSb ۰٫۰۲
۸ برB ۰٫۵
۹ نیکلNi ۰٫۰۷
۱۰ باریمBa ۰٫۷
۱۱ وانادیومV ۰٫۱
۱۲ آهن Fe  ۰٫۳
۱۳ منگنز Mn  ۰٫۱ ۴/۰
۱۴ آلومینیوم Al ۰٫۱  ۱/۰
۱۵ روی Zn  ۳
۱۶ مس Cu  ۱ ۲

 

حداکثر میزان مجاز فلزات سنگین در پساب تصفیه شده جهت مصارف شهری و محیط زیست

(استاندارد پیشنهادی در نشریه ۵۳۵ سازمان برنامه)

ردیف پارامتر حداکثر میزان مجاز(میلیگرم در لیتر)
۱ آهن ۰٫۳
۲ آرسنیک ۰٫۰۵
۳ جیوه ۰٫۰۰۰۰۵
۴ روی ۵
۵ سرب ۰٫۰۵
۶ کادمیم ۰٫۰۱
۷ کروم ۰٫۰۵
۸ مس ۱
۹ منگنز ۰٫۰۵

 

دامنه میزان فلزات سنگین در آب استخر پرورش ماهی (ISIRI 8726)

ردیف پارامتر ماهیان گرم آبی ماهیان سردآبی
۱ آهن کمتر از ۰٫۹ میلیگرم بر لیتر کمتر از ۰٫۲ میلیگرم بر لیتر
۲ مس بین ۰٫۰۰۵ تا ۰٫۱ میلیگرم بر لیتر بین ۰٫۰۰۵ تا ۰٫۱ میلیگرم بر لیتر
۳ روی بین ۰٫۳ تا ۲ میلیگرم بر لیتر بین ۰٫۰۳ تا ۰٫۵ میلیگرم بر لیتر
۴ جیوه کمتر از ۰٫۲۵ میلیگرم بر لیتر کمتر از ۰٫۰۵ میلیگرم بر لیتر
۵ کادمیم بین ۰٫۰۰۴ تا ۰٫۰۱۲ میلیگرم بر لیتر بین ۰٫۴ تا ۳ میکرو گرم بر لیتر

 

حد مجاز فلزات سنگین در فاضلاب

جهت تخلیه در آب سطحی و چاه و یا استفاده در آبیاری (سازمان حفاظت محیط زیست)

ردیف پارامتر آبهای سطحی چاه آبیاری
۱  نقره ۱ ۰٫۱ ۰٫۱
۲ آلومنیوم ۵ ۵ ۵
۳ آرسنیک ۰٫۱ ۰٫۱ ۰٫۱
۴ بر ۲ ۱ ۱
۵ باریم ۵ ۱ ۱
۶ بریلیوم ۰٫۱ ۱ ۰٫۵
۷ کادمیوم ۰٫۱ ۰٫۱ ۰٫۰۵
۸ کبالت ۱ ۱ ۰٫۰۵
۹ کروم +Cr6 ۰٫۵ ۱ ۱
۱۰ کروم +Cr3 ۲ ۲ ۲
۱۱ مس ۱ ۱ ۰٫۲
۱۲ آهن ۳ ۳ ۳
۱۳ جیوه ناچیز ناچیز ناچیز
۱۴ منگنز ۱ ۱ ۱
۱۵ مولیبدن ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱
۱۶ نیکل ۲ ۲ ۲
۱۷ سرب ۱ ۱ ۱
۱۸ سلنیوم ۱ ۰٫۱ ۰٫۱
۱۹ وانادیوم ۰٫۱ ۰٫۱ ۰٫۱
۲۰ روی ۲ ۲ ۲

 

آزمایشگاه دانش بنیان آرین فن آزما با استفاده از دستگاه پیشرفته ICP قادر است فلزات سنگین موجود در آب و فاضلاب را به سرعت و با دقت ppb شناسایی و اندازه گیری نماید. لطفا در صورتی که نیاز به بررسی استاندارد فلزات سنگین در آب آشامیدنی یا آبهای صنعتی یا انواع فاضلاب، با ما تماس بگیرد.

حد مجاز فلزات سنگین در آب