آزمایش برگ

آزمایش برگ

آزمایش برگ

کشاورزان و باغداران هرساله با صرف هزینه و زحمت فراوان به مزارع و باغهای خود کود می دهند. برخی از آنها حتی پس از انجام آزمایش خاک و دریافت توصیه های کودی، اقدام به کوددهی می کنند. با اینحال در موارد فراوانی محصول مزرعه یا باغ کیفیت مورد انتظار کشاورزان و باغداران را ندارد. چرا؟ علت آن است که جذب عتاصر و مواد غذایی توسط ریشه گیاه تنها تابع میزان این عناصر در خاک نیست. به همین جهت امکان دارد خاک غنی از آهن، بر و روی باشد اما توسط گیاه جذب نشوند.

با چه روشی میتوان فهمید این عناصر جذب شده اند یا خیر؟ با آزمایش برگ. ارزش و اهمیت آزمایش برگ در این است که کشاورزان و باغداران با بررسی آن متوجه خواهند شد عناصر با چه میزانی جذب گیاه شده اند. در این روش برگهای نمونه ای که از سطح مزرعه یا باغ جمع آوری شده اند، مورد آنالیز و تجزیه قرار میگیرند. نتیجه آزمایش با دقت بسیار خوبی میزان حضور عناصر مختلف را در برگ نشان میدهد. در واقع این آزمایش مکمل آزمایش خاک است. با انجام هر دو آزمایش صاحبان مزارع و باغها متوجه میشوند که مزرعه و باغ به کود نیاز دارد یا بهتر است بجای کوددهی بر روشهای افزایش جذب عناصر توسط ریشه تمرکز شود.

آزمایش برگ

زمان مناسب برای انجام آزمایش
زمان مناسب وابستگی زیادی به محصول و آب و هوا دارد. اگر آب و هوا معتدل باشد و محصول مثلا در تیرماه قابل برداشت باشد. معمولا ماه قبل از برداشت محصول یعنی خرداد، زمان مناسبی است برای آزمایش برگ. تا وضعیت محصولی که قرار است بزودی برداشت شود بررسی و کمبودهای احتمالی مرتبط با آن جبران شود. اما اگر آزمایش برگ در مرداد و شهریور انجام شود، هدف بررسی کمبودهای احتمالی محصول در سال آینده خواهد بود.

چه برگهایی چیده شوند؟
طبیعتا برگهای چیده شده باید بتوانند نماینده اکثریت برگهای مزرعه یا باغ باشند. پیشنهاد میشود از حداقل بیست تا پنجاه درخت یا بوته برگ چیده شود و دستکم یکصد برگ جمع آوری شود. برگها نباید آغشته به سم، کود یا خاک باشند. به همین ترتیب نباید بیمار یا خشکیده باشند. بسیار جوان یا پیر نباشند و تا اندازه اصلی رشد کرده باشند.

چه عناصری عموماً سنجیده میشوند؟
عناصر ماکرو یعنی ازت، فسفر و پتاسیم به علاوه عناصر میکرو یعنی آهن، مس، منگنز، منیزیم، کلسیم، سدیم، بر و گوگرد مجموعه عناصری هستند که معمولاً شناسایی و اندازه گیری میشوند.

برگ چه گیاهانی نیاز به آزمایش دارد؟
پسته، گردو ، انار یا سیب زمینی، چغندر و هندوانه. تفاوتی نمیکند. برگ هر گیاهی که محصول محسوب شود میتواند مورد آزمایش قرار گیرد چه درخت باشد چه بوته.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد آزمایش خاک کشاورزی یا باغ به صفحه مربوطه مراجعه شود. در صورت نیاز به انجام آزمایش برگ یا کسب اطلاعات بیشتر لطفا با آزمایشگاه آرین فن آزما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.