انجام پروژه دانشجویی معمولاً آزمایشهای تحقیقاتی پروژه­ های کارشناسی ارشد و دکترا در آزمایشگاههای همان دانشگاهی انجام می شود که دانشجو مشغول به تحصیل است. با اینحال مشاهده شده است به علتهای مختلفی چون کمبود زمان برای اتمام مجموعه آزمایش های مورد نیاز در زمان مقرر، ضعف یا فقدان تجهیزات آزمایشگاهی ، کمبود فضای آزمایشگاهی […]

ادامه مطلب

آخرین هزینه آزمایش آب توسط شورای عالی محیط زیست به سال ۱۳۹۴ باز میگردد. آزمایشگاه آرین فن آزما در سال جاری تلاش کرده است به رغم تورم موجود، بدون کاستن از کیفیت روش انجام آزمایش و با استفاده از افزایش بهره وری مانع افزایش تعرفه های انواع آزمایشها شود. جهت آگاهی از تعرفه آزمایش آب […]

ادامه مطلب

شاخص لانژلیه شاخص لانژلیه در کنار شاخصهای رایزنر و پوکوریوس وضعیت خورندگی یا رسوبگذاری آب در شبکه توزیع را تا حد قابل توجهی مشخص مینمایند. بهترین حالت هنگامی است که  آب نه باعث خوردگی لوله های شبکه توزیع شود و نه باعث ایجاد رسوب در سطح آنها شود. چراکه هر دوحالت موجب کاهش عمر لوله […]

ادامه مطلب

آزمایش میکروبی آب حسب نوع آلودگی یا محل برداشت نمونه میکروارگانیسمهای متفاوتی را میتواند شناسایی و گزارش نماید. با اینحال رایجترین شاخص تعداد کل کلیفرمها هستند. وجود کلیفرم در آب به تنهایی بیماریزا بودن آب را نشان نمیدهد. بلکه یک شاخص و در مورد آب آشامیدنی یک هشدار است تا آزمایشهای تکمیلی انجام شود و […]

ادامه مطلب

آب پرورش زالو چه کیفیتی باید داشته باشد. هم اکنون استاندارد ملی برای کیفیت آب پرورش زالو تعریف نشده است. اما سازمان دامپزشکی دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل اجرایی و ضوابط فنی بهداشتی، تاسیس و بهره برداری از مراکز تکثیر و پرورش زالو بنام مقررات ملی دامپزشکی منتشر نموده است که میتواند مبنایی جهت قضاوت در […]

ادامه مطلب

آنالیز دولومیت استاندارد ملی INSO 16716 مرتبط با ویژگیها و روشهای آزمون دولومیت (کلسیم منیزیم کربنات) است که در تصفیه آب و مصارف انسانی مورد استفاده قرار میگیرد. مطابق با استاندارد مذکور خصوصیات مورد قبول دولومیت به شرح زیر می باشد: ویژگی فیزیکی شکل ظاهری: کاده ای به رنگ سفید یا خاکستری متمایل به قهوه […]

ادامه مطلب

اکسید منیزیم استاندارد اکسید منیزیم کاربردهای گوناگونی دارد. برای مثال میتوان  به موارد مصرف آن در خوراک دام، کودهای میکرو کشاورزی ، ساخت کاتالیزورها ، تولید لاستیک و پلاستیک، تصفیه فاضلاب و تصفیه آب اشاره نمود. در استاندارد تعریف شده جهت اکسید منیزیم مورد استفاده در تصفیه آب قابل شرب با شماره ISIRI 16715 که […]

ادامه مطلب

سولفات آلومینیوم استاندارد سولفات آلومینیوم (Al2 (SO4)3) از جمله مواد پرمصرفی است که دارای عنصر الومینیوم است. به سولفات آلومینیوم زاج سفید و آلوم هم گفته می شود. مهمترین کاربرد این ماده در تصفیه آب و فاضلاب است چراکه در نقش منعقد کننده موجب میشود آلودگیها با لجن ایجاد شده ته نشین و از آب خارج شوند. […]

ادامه مطلب

کلسیم فروسیانید یک افزودنی مجاز خوراکی ضد کلوخه است. بنابر استاندارد ملی ۱۴۸۸۴ افزودنی خوراکی به موادی گفته میشود که غذا یا ماده اولیه غذا نیستند. حتی ممکن است فاقد ارزش غذایی هم باشند. با این حال علت استفاده از آنها این است که فناوری تولید غذا را از قبیل فراوری، آماده سازی، بسته بندی […]

ادامه مطلب

 جارتست چیست؟ جارتست یا آزمایش جار روشی ساده، کم هزینه  و سریع  برای شبیه سازی عملکرد منعقد کننده ها در عملیات تصفیه آب و فاضلاب است. در برخی فرایندهای تصفیه برای سرعت بخشیدن به ته نشینی ذرات جامد و در نتیجه کاهش کدورت، رنگ ، مواد معلق نامحلول و بارآلودگی از فرایند انعقاد و لخته […]

ادامه مطلب