سدیم کربنات مورد استفاده در تصفیه آب / تصفیه استخرهای شنا هدف از تدوین استاندارد ملی ۱۸۳۲۰ و ۱۸۳۲۱ تعیین ویژگیها، روشهای آزمون، نمونه برداری ، بسته بندی، نشانه گذاری و انبارش سدیم کربنات مورد مصرف در تصفیه آب جهت مصرف افراد / جهت تصفیه آب استخرهای شنا می باشد. این استانداردها حداقل الزامات خلوص […]

ادامه مطلب

کلرید کلسیم خوراکی یا کلراید کلسیم خوراکی- استاندارد کیفیت (برگرفته از استاندارد ملی ایران :مواد افزودنی خوراکی- کلرید کلسیم– ویژگیها و روشهای آزمون  ISIRI 13571  ) کلرید کلسیم با یک ملکول آب تبلور با فرمول CaCl2 و کلرید کلسیم با دو ملکول آب تبلور با فرمول CaCl2.2H2o  یکی از مواد افزودنی است که به عنوان […]

ادامه مطلب

آزمایش خاک حوزه ها و بخشهای مختلفی را در بر میگیرد که در این متن مختصراً به حوزه مهندسی کشاورزی، مهندسی محیط زیست و در ادامه حوزه مهندسی عمران اشاره خواهد شد. در حوزه مهندسی کشاورزی تمرکز آزمایشهای خاک بر کیفیت شیمیایی خاک و آزمایشهای مربوط است در حالیکه در حوزه مهندسی عمران تمرکز آزمایش […]

ادامه مطلب

تصفیه فاضلاب بیمارستان ها در کشور مدتها مورد بی توجهی قرار گرفته بود. متاسفانه در آن دوران بسیار مشاهده میشد که از یک طرف کادر درمانی بیمارستانی تمام تلاش خود را برای بهبود سلامتی بیماران بکار میبستند و از طرف دیگر فاضلاب آن بیمارستان بدون هیچ کنترلی وارد آب های سطحی و زیر زمینی میشد […]

ادامه مطلب

شرایط واردات و صادرات ضایعات مشمول کنوانسیون بازل صادرات و واردات برخی پسماندها، ضایعات و مواد شیمیایی مشمول کنوانسیون بازل ، تنها با رعایت شیوه نامه سازمان حفاظت محیط زیست قانونی می­باشد. به همین علت به واردکنندگان و صادر کنندگان انواع ضایعات، مواد شیمیایی خطرناک و پسماند توصیه میشود، پیش از هر اقدامی از حضور […]

ادامه مطلب

آزمایش آب کشاورزی مشخص میسازد کیفیت آب مورد استفاده برای آبیاری محصولات مناسب است یا خیر. معمولاً در این آزمایش، پارامترهای شیمیایی و میکروبی آب سنجیده میشود. گاه برای اطمینان پارامترهای خاصی مانند فلزات سنگین نیز مورد آزمایش قرار میگیرد. آب کشاورزی مانند آب آشامیدنی استاندارد ملی ندارد. چراکه کیفیت آب قابل استفاده به کیفیت […]

ادامه مطلب

آب گاوداری شیری ، آب گاوداری شیری آب مهمترین ماده برای تغذیه گاوهای شیری است. برای آنکه گاوهای شیری تولید شیر مطلوبی داشته باشند لازم است به آب تمیز و سالمی دسترسی داشته باشند. مصرف آب گاوهای شیری متاثر از عواملی چون دمای محیط، علوفه خشک خوراکی و میزان تولید شیر قرار دارد. یک شیر […]

ادامه مطلب

بنزوات سدیم خوراکی میتواند به عنوان یک ماده نگهدارنده در جلوگیری از فساد میکروبی بسیاری از مواد غذایی که در آنها استفاده از فرایند حرارتی امکانپذیر نمیباشد و یا در مناطقی که دارای هوای گرم و مرطوب بوده و فاقد سردخانه های مناسب میباشند موثر بوده و مشخصاً میتواند ضایعات مواد غذایی را بطور چشمگیری […]

ادامه مطلب

آب چاه آزماشهای آب آشامیدنی و آب چاه کیفیت آب موجود در شبکه لوله کشی آب شهری مرتباً از سوی آزمایشگاههایی مرجع مورد آزمایش قرار میگیرد. اما چنانچه از آب چاه برای تامین آب آشامیدنی یا حتی آبیاری استفاده شود پیشنهاد میشود برای سنجش کیفیت آن آزمایشهایی انجام پذیرد. هرچند که تامین آب مورد نیاز […]

ادامه مطلب

آب گلخانه هیدروپونیک در کشت هیدروپونیک کیفیت آب مصرفی اهمیت بیشتری نسبت به کشت سنتی دارد. برای دانستن علت این موضوع لازم است به مفهوم کشت هیدروپونیک توجه شود. در کشت گیاهان به روش هیدروپونیک برخلاف روش رایج،خاک بستری برای نگهداری گیاه و رساندن موادغذایی به آن نیست. در این روش از مواد سبک بی […]

ادامه مطلب