آب صنعتی اصطلاحاً به آبی گفته می شود که در صنایع و کارخانه ها استفاده می شود. این آب ممکن است در فرایند مورد استفاده قرار گیرد و یا ممکن است در بخشهای یوتیلیتی و پشتیبانی مورد استفاده قرار گیرد. به همین علت نمیتوان دقیقاً کیفیت استاندارد و یکسانی برای همه مصارف صنعتی بصورت یکجا […]

ادامه مطلب

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI (Center of Iran National Accreditation   در سال ۱۳۸۹ با تغییر ساختار و عنوان “نظام تائید صلاحیت ایران” آغاز بکار نمود. پیشتر در سال ۱۳۷۵  نظام تائید صلاحیت ایران Iran Accreditation System) IAS) با وظایفی محدودتر تاسیس شده بود. در اوایل دهه نود  با توجه به موافقت نامه های امضا شده میان […]

ادامه مطلب

تصفیه خانه فاضلاب مکانی است که فرایند تصفیه فاضلاب در آن انجام میشود. راهبری تصفیه خانه به دانش و تجربه کافی نیاز دارد. با اینحال توجه به بعضی شاخصها میتواند راهبران را در امر بهره برداری از تصفیه خانه یاری نماید. با توجه به آنکه بیشتر تصفیه خانه های فاضلاب از روش لجن فعال استفاده می کنند در […]

ادامه مطلب

الکل طبی و صنعتی الکل طبی (الکل سفید) (الکل اتیلیک) نخستین بار توسط رازی شیمیدان و پزشک حاذق ایرانی تهیه شد. او شراب را تقطیر کرد و به علت پایینتر بودن نقطه جوش الکل طبی نسب به آب توانست آن را از آب جدا نماید. از آن هنگام به بعد به علت خواص میکروب کشی […]

ادامه مطلب

آزمایشگاه آب یکی از بخشهای اصلی شرکت دانش بنیان آرین فن آزما می باشد. در این آزمایشگاه خدمات متنوعی به مشتریان ارائه میگردد. جهت حصول اطمینان از کیفیت نتایج آزمایشها، این شرکت سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 را تحت نظارت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران استقرار داده است. ضمن آنکه در آزمایشهای مرتبط نیز […]

ادامه مطلب

آب اکسیژنه استاندارد هیدروژن پراکسید که بیشتر با عنوان آب اکسیژنه شناخته می شود ترکیبی است شیمیایی با فرمول H2O2 . آب اکسیزنه بحالت خالص مایعی شفاف و بی رنگ است که ویسکوزیته یا گرانروی بیشتری نسبت به آب دارد. در بازار کشور بیشتر با درصد وزنی ۳۵ درصد، ۵۰ درصد و ۶۰ درصد به فروش میرسد. […]

ادامه مطلب

استاندارد آب شرب یکی از قدیمی ترین استانداردهای کشور است. به همین ترتیب یکی از رایج ترین استانداردهای جهان است. به این معنا که اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان دارای چنین استانداردی هستند. در ایران سازمان ملی استاندارد اولین بار در سال ۱۳۴۵ اقدام به تهیه استاندارد آب آشامیدنی -ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی- نمود. […]

ادامه مطلب

آب آکواریوم کیفیت آب آکواریم کاملاً به نوع ماهیهای موجود در آن بستگی دارد. برای مثال ماهیهای آب شور، آب شیرین برایشان مناسب نیست و برعکس. به همین ترتیب میدانیم برخی ماهیها حساسند و با اندکی تغییر در پارامترهای شیمیایی آب میمیرند برخی دیگر مقاومند و تغییرات بر آنها تاثیر چندانی ندارد.  از سوی دیگر […]

ادامه مطلب

EC مجاز آب کشاورزی با اندازه گیری هدایت الکتریکی به تنهایی نمیتوان در مورد مناسب یا نامناسب بودن کیفیت آب جهت آبیاری محصولات زراعی قضاوت کرد چراکه پارامترهای مهم دیگری نیز بر کیفیت آب و همچنین نتیجه آبیاری تاثیر گذار هستند. با اینحال به علت سهولت اندازه گیری هدایت الکتریکی (در مقایسه با دیگر پارامترها) […]

ادامه مطلب

آب اختلاط بتن در استاندارد ملی ۱۴۷۴۸ کیفیت آن تشریح شده است. برابر با این استاندارد ویژگیها و خصوصیات آبی که جهت مخلوط نمودن سیمان، شن استفاده میشود بگونه ای تعیین شده است که محصول آن کیفیت استانداردهای ملی ۱۲۲۸۴ را داشته باشد. آبی که برای آشامیدن مناسب باشد برای ساخت بتن نیز مناسب بوده […]

ادامه مطلب