آب اکسیژنه استاندارد هیدروژن پراکسید که بیشتر با عنوان آب اکسیژنه شناخته می شود ترکیبی است شیمیایی با فرمول H2O2 . آب اکسیزنه بحالت خالص مایعی شفاف و بی رنگ است که ویسکوزیته یا گرانروی بیشتری نسبت به آب دارد. در بازار کشور بیشتر با درصد وزنی ۳۵ درصد، ۵۰ درصد و ۶۰ درصد به فروش میرسد. […]

ادامه مطلب

استاندارد آب شرب یکی از قدیمی ترین استانداردهای کشور است. به همین ترتیب یکی از رایج ترین استانداردهای جهان است. به این معنا که اکثریت قریب به اتفاق کشورها دارای چنین استانداردی هستند. در ایران سازمان ملی استاندارد اولین بار در سال ۱۳۴۵ اقدام به تهیه استاندارد آب آشامیدنی -ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی- نمود. از […]

ادامه مطلب

آب آکواریوم کیفیت آب آکواریم کاملاً به نوع ماهیهای موجود در آن بستگی دارد. برای مثال ماهیهای آب شور، آب شیرین برایشان مناسب نیست و برعکس. به همین ترتیب میدانیم برخی ماهیها حساسند و با اندکی تغییر در پارامترهای شیمیایی آب میمیرند برخی دیگر مقاومند و تغییرات بر آنها تاثیر چندانی ندارد.  از سوی دیگر […]

ادامه مطلب

EC مجاز آب کشاورزی با اندازه گیری هدایت الکتریکی به تنهایی نمیتوان در مورد مناسب یا نامناسب بودن کیفیت آب جهت آبیاری محصولات زراعی قضاوت کرد چراکه پارامترهای مهم دیگری نیز بر کیفیت آب و همچنین نتیجه آبیاری تاثیر گذار هستند. با اینحال به علت سهولت اندازه گیری هدایت الکتریکی (در مقایسه با دیگر پارامترها) […]

ادامه مطلب

آب اختلاط بتن در استاندارد ملی ۱۴۷۴۸ کیفیت آن تشریح شده است. برابر با این استاندارد ویژگیها و خصوصیات آبی که جهت مخلوط نمودن سیمان، شن استفاده میشود بگونه ای تعیین شده است که محصول آن کیفیت استانداردهای ملی ۱۲۲۸۴ را داشته باشد. آبی که برای آشامیدن مناسب باشد برای ساخت بتن نیز مناسب بوده […]

ادامه مطلب

فلزات سنگین سمی :از مجموعه فلزات سنگین چهار عنصر جیوه، آرسنیک ، کادمیوم و سرب بسیار سمی هستند. دیگر فلزات سنگین معمولا در دوزهای بالا موجب آسیب موجودات زنده میشوند اما چهار عنصر یاد شده در دوزهای اندک نیز بر موجودات زنده تاثیرات نامطلوبی دارند. به همین دلیل در هنگام شناسایی فلزات سنگین در آب، […]

ادامه مطلب

آزمایشگاه معتمد محیط زیست : آزمایشگاهی است که توانایی آن برای اندازه گیری پارامترهای مختلف محیط زیستی ( در محیطهای آب ، خاک ، هوا) مطابق با روشهای مورد قبول در کشور مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته باشد. پس از آنکه برای نخستین بار در برنامه ۵ ساله چهارم توسعه کشور شرکتهای […]

ادامه مطلب

انجام پروژه دانشجویی معمولاً آزمایشهای تحقیقاتی پروژه­ های کارشناسی ارشد و دکترا در آزمایشگاههای همان دانشگاهی انجام می شود که دانشجو مشغول به تحصیل است. با اینحال مشاهده شده است به علتهای مختلفی چون کمبود زمان برای اتمام مجموعه آزمایش های مورد نیاز در زمان مقرر، ضعف یا فقدان تجهیزات آزمایشگاهی ، کمبود فضای آزمایشگاهی […]

ادامه مطلب

آخرین هزینه آزمایش آب توسط شورای عالی محیط زیست به سال ۱۳۹۴ باز میگردد. آزمایشگاه آرین فن آزما در سال جاری تلاش کرده است به رغم تورم موجود، بدون کاستن از کیفیت روش انجام آزمایش و با استفاده از افزایش بهره وری مانع افزایش تعرفه های انواع آزمایشها شود. جهت آگاهی از تعرفه آزمایش آب […]

ادامه مطلب

شاخص لانژلیه شاخص لانژلیه در کنار شاخصهای رایزنر و پوکوریوس وضعیت خورندگی یا رسوبگذاری آب در شبکه توزیع را تا حد قابل توجهی مشخص مینمایند. بهترین حالت هنگامی است که  آب نه باعث خوردگی لوله های شبکه توزیع شود و نه باعث ایجاد رسوب در سطح آنها شود. چراکه هر دوحالت موجب کاهش عمر لوله […]

ادامه مطلب