pH آب مصرفی در بتن

برای آنکه فرایند عمل آوری بتن به نتیجه مطلوب برسد و بتن تولیدی مستحکم و بادوام باشد باید به کیفیت آب مصرفی در بتن توجه کافی شود. متاسفانه برخی تصور می کنند از هر آبی میتوان برای ساخت بتن استفاده کرد. واقعیت آن است که فرایند تولید بتن، یک اختلاط و میکسینگ ساده فیزیکی نیست. به همین علت چنانچه به پارامترهای موثر شناخته شده توجه کافی نشود بتن تولیدی، نه از نظر استحکام و نه از نظر دوام کیفیت مطلوبی نخواهد داشت.

آب مورد استفاده نباید دارای ذرات ریز و درشت معلق باشد. ذرات ریز معلق در آزمایشگاه با عنوان TSS شناخته می شود. مواد آلی مانند شکر، انواع اجزای گیاهی مانند جلبک وبرگ تاثیر نامطلوبی بر کیفیت بتن دارند. به همین ترتیب مواد شوینده (دترجنت) و چربی و روغن تاثیرات نامطلوبی دارند. املاح فسفات، سولفات و کلراید هم تاثیرات غیر قابل قبولی دارند. یون کلر بخصوص در خوردگی بتن نقش اساسی دارد.

pH آب مصرفی در بتن

اگر فرصتی برای انجام آزمایش آب مصرفی در بتن نیست، توصیه می شود صرفا از آب اشامیدنی جهت ساخت بتن استفاده شود چراکه کیفیت آب آشامیدنی کاملا مناسب برای ساخت بتن است. اما چنانچه این فرصت وجود دارد توصیه می شود حتما آزمایش کیفیت آب و مقایسه آن با استاندارد ۱۴۷۴۸ انجام داده شود. استفاده دراز مدت از آب آشامیدنی معقول نیست و در پروژه های بزرگ، اقتصادی هم نیست.

انجام آزمایش آب کمتر از یک هفته زمان نیاز دارد و در موارد اضطراری قابل انجام ظرف دو روز است. نمونه آب بهتر است در اسرع وقت در اختیار آزمایشگاه قرار گیرد. بنابراین بهتر است قبل از نمونه برداری با آزمایشگاه هماهنگی های لازم صورت پذیرد. آزمایشگاه آرین فن آزما کلیه آزمونهای مرتبط به کیفیت آب نظیر pH ، مواد جامد محلول، مواد جامد معلق، مواد شوینده و پاک کننده، روغن و چربی، کلر آزاد و یون کلراید، روی ، سرب، مواد آلی مانند شکر و اجزای گیاهی، سولفات منیزیم و سدیم، نیترات کلسیم را انجام می دهد.

pH آب مصرفی در بتن حتما باید بیشتر ار ۵ باشد. اما بهترین بازه برای آن بین ۶ تا ۸ است.
میزان نیترات موجود در آب حداکثر پانصد میلی گرم در لیتر میتواند باشد.
میزان فسفات موجود در آب نیز حداکثر صد میلی گرم در لیتر میتواند باشد.

لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا هماهنگی جهت ارسال نمونه با ما تماس بگیرید.