آزمایشهای طراحی آب شیرین کن

آزمایشهای طراحی آب شیرین کن

آزمایشهای طراحی آب شیرین کن

در طراحی دستگاه آب شیرین کن یا اسمز معکوس  RO، سه مشخصه نقش کلیدی دارند.
1) کیفیت آب ورودی به دستگاه
۲) کیفیت مورد انتظار آب خروجی از دستگاه
۳) حجم آب مورد نیاز روزانه

دو مشخصه آخر معمولا نیاز به آزمایش ندارند. برای مثال در صنعت، حجم و کیفیت آب مورد نیاز معمولا توسط سازندگان دستگاههای مصرف کننده آب اعلام میشود. اما در مورد کیفیت آب ورودی، نه تنها نیاز است قبل از طراحی و ساخت دستگاه RO ، یکبار آن پارامترها آزمایش شوند بلکه حتی  با توجه به آنکه با گذشت زمان، کیفیت آب چاه، رودخانه یا شبکه تغییر می کند لازم خواهد شد این آزمایشها تکرار شوند. به همین علت متخصصان توصیه میکنند پیش از طراحی دستگاه آب شیرین کن حتماً کیفیت آب ورودی به دستگاه مورد آزمایش قرار گیرد.

آزمایشهای طراحی آب شیرین کن

در استاندارد معتبر ASTM D4195-88  به عنوان راهنما، آزمایشهای طراحی آب شیرین کن یا اسمز معکوس به شرح زیر پیشنهاد شده است:

کلسیم، منیزیم، سدیم، استرانسیم، باریم، منگنز (کل و محلول) ، آهن (کل، محلول، دو ظرفیتی) پتاسیم، بیکربنات، کربنات، سولفات، نیترات، فلوراید، فسفات کل، سیلیکات ( کل و محلول)، آلومینیوم (کل و محلول)، کربن آلی، اکسیژن محلول، دی اکسید کربن محلول، کلر ازاد، سولفید هیدروژن، pH، دما، کدورت، سیلت، کلراید، TDS (کل مواد جامد محلول)

همچنین شرکت معتبر lenntech  انجام آزمون های زیر را در مرحله طراحی سیستم اسمز معکوس ضروری دانسته است:
کاتیونها: کلسیم ، منیزیم، سدیم، پتاسیم، استرانسیم، باریم
آنیونها: کربنات، بیکربنات، سولفات، نیترات، فسفات، کلراید، فلوراید
سیلیکات، pH ، TDS ، بو، رنگ، H2S (سولفید هیدروژن) ، کدورت، هدایت الکتریکی، آهن کل، آهن سه ظرفیتی، کلر باقیمانده، سختی کل، کل کربن آلی، قلیاییت.

آزمایشگاه استاندارد آرین فن آزما با سالها تجربه تخصصی در حوزه آب و تاسسیات مرتبط، آمادگی دارد کلیه تستها مرتبط با طراحی و اجرا دستگاههای آب شیرین کن RO را انجام دهد. لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.

صفحه مرتبط: تست آنتی اسکالنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.