ec آب چیست

EC آب چیست

EC آب چیست ؟

EC مخفف کلمه  electrical conductivity است به معنای هدایت الکتریکی. میدانیم آب کاملا خالص هدایت الکتریکی ناچیزی دارد. این یونهای محلول در آن هستند که باعث افزایش هدایت الکتریکی و رسانایی آب میشوند. اما اطلاع از هدایت الکتریکی آب چه فایده ای دارد و اصلا هدایت الکتریکی  آب چرا اینقدر مورد توجه قرار گرفته است؟

واقعبت این است که میزان هدایت الکتریکی آب بخودی خود اهمیت زیادی ندارد ولی شاخص آسان و خوبی است برای تعیین میزان مواد محلول در آب. همانطور که عنوان شد موادی که محلول در آبند عامل افزایش هدایت الکتریکی آب هستند. پس اگر هدایت الکتریکی آب اندازه گرفته شود با دقت نسبتا مناسبی میتوانیم میزان مواد محلول در آب را تعیین کنیم. سوالی که پیش می آید این است که اصلا چرا پارامتر میزان مواد محلول در آب را اندازه نمی گیریم. علت آن است که اندازه گیری آن فقط  در آزمایشگاه قابل انجام است، در حالیکه اندازه گیری هدایت الکتریکی بسادگی با دستگاههای پرتابل هم قابل انجام است.

EC آب چیست

برای اندازه گیری EC با استفاده از دستگاههای EC Meter توصیه اکید آن است که حتما کالیبره شوند. کالیبراسیون هم در محدود های که مورد نیاز است انجام شود. برای مثال اگر با آبهایی سروکار داریم که در محدوده ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میکروزیمنس هستند برای کالیبراسیون از محلولی با هدایت الکتریکی ۵۰۰۰ استفاده نشود.

آخرین نکته اینکه هدایت الکتریکی دقیقاً همان TDS یا کل مواد جامد محلول نیست. بعلاوه ارتباط این دو با هم همیشه ثابت نبوده و تابعی از دما و غلظت است. پس در فعالیتهایی که به دقت زیادی نیاز است، بهتر است از آزمایشگاه بخواهیم کل مواد محلول در آب را اندازه گیری نماید و به اندازه گیری EC قناعت نکنیم.

EC آب آشامیدنی اگر بین ۹۰ تا ۵۰۰ میکروزیمنس باشد، مزه آب مطلوب است. هدایت الکتریکی بالاتر باغث بیماری نمیشود اما از گوارایی آب آشامیدنی کم میکند. آزمایشگاه استاندارد آب آرین فن آزما کلیه پارامترهای کیفی آی از جمله EC آب اشامیدنی و کل مواد محلول TDS را اندازه گیری می نماید. جهت اطلاع از EC آب کشاورزی و استاندارد آب شرب لطفا به صفحات مشخص شده مراجعه نمایید.

  ec آب چیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.