کروماتوگرافی یونی آب

کروماتوگرافی یونی آب

از دهه 1980 تا کنون یون کروماتوگرافی تبدیل به یکی از ابزارهای قدرتمند و دقیق آزمایشگاههای آنالیز شده است. در آزمایشگاههای آنالیز آب این موضوع بیشتر محسوس است. نیاز به آنالیز مکرر انواع آب نظیر آب آشامیدنی، آب صنعتی یا آب دامداری ها، مرغ داریها  و استخرهای پرورش ماهی و مزارع هیدروپونیک باعث شد که استفاده از این دستگاه در آزمایشگاههای آب فراگیر شود.

مزیت بزرگ این روش آزمایشگاهی، اندازه گیری و سنجش مجموعه ای از کاتیونها و آنیونها در زمانی محدود است. در روشهای کلاسیک، اندازه گیری ها عموماً بصورت منفرد انجام می شود. مطابق با روشهای اختصاصی موجود یک بار نیترات، یک بار نیتریت، یک بار کلراید، یک بار سولفات، یک بار سولفیت و … اندازه گیری میشوند. در این شرایط تعدد اندازه گیری ها و آزمونها باعث می شود برای یک تست ساده آب، زمان و مواد شیمیایی زیادی صرف شود که در نتیجه هزینه ها افزایش می یابد و کاهش دقت آزمون نیز ممکن است ایجاد شود.

کروماتوگرافی یونی آب

یونهایی که بطور معمول در آب اندازه گیری میشوند عبارتند از فلوراید، برماید، یداید، کلراید، سولفات، سولفیت، سولفید، نیترات، نیتریت، آمونیوم، منیزیم، کلسیم، سدیم، روی، مس، آلومینیوم، منگنز، آهن

از روش کروماتوگرافی یونی عموما برای آنالیز آنیونها و کاتیونهای آب استفاده میشود با اینحال در شرایط خاصی برای اندازه گیری یونهای محلول در فاضلاب نیز امکان پذیر است مشروط به آنکه مقدماتی فراهم شود. از جمله حذف کلیه مواد جامد معلق. در این شرایط میتوان کلراید را در غلظتهای بین 0.1 تا 200 میلی گرم بر لیتر ، نیترات را در غلظتهای بین 0.5 تا 300 میلی گرم بر لیتر و سولفات را در غلظتهای بین 1 تا 600 میلی گرم بر لیتر اندازه گیری نمود.

آزمایشگاه تخصصی آب آرین فن آزما با استفاده از تجهیزات پیشرفته و نیروهای انسانی با تجربه کلیه تست های مرتبط با کیفیت آب را اندازه گیری می نماید. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر یا ارسال نمونه با ما تماس حاصل نمایید.

صفحات مرتبط: آب آشامیدنی، آب صنعتی ، آزمایش آب کشاورزی، آب مناسب گلخانه ، آب مناسب پرورش ماهی قزل آلا ، استاندارد آب آشامیدنی دام

کروماتوگرافی یونی آب