نمونه برداری دریاچه سد لار انجام شد

در هفته اول مرداد ماه تیم نمونه برداری شرکت آرین فن آزما عازم دریاچه سد لار شد. هدف از این ماموریت علاوه بر نمونه برداری از دریاچه سد، نمونه بردارى از چشمه یا نشتی سد لار بود. این نمونه برداریها مربوط به پروژه انتقال آب نشتی سد لار به نیروگاه کلان است که شرکت آرین فن آزما پیمانکار سنجش کیفیت آب آن می­باشد.

مشکلترین بخش کار، نمونه برداری از محل خروجی نشتی سد بود. جریان آب در محل خروجی بسیار شدید و خروشان بود. مضاف بر اینکه مسیر دسترسی مناسبی هم برای آن وجود نداشت و همکاران شرکت آرین فن آزما تنها با استفاده از تجهیزات کوهنوردی، موفق شدند به محل مورد نظر نزدیک و نمونه برداری کنند. عکسهای زیر مربوط به این ماموریت است.

نمونه برداری دریاچه سد لار

نمونه برداری از نشتی سد لار

نمونه برداری دریاچه سد لار

نمونه برداری از نشتی سد لار

نمونه برداری دریاچه سد لار

نمونه برداری از دریاچه سد لار

نمونه برداری دریاچه سد لار

نمونه برداری دریاچه سد لار

 

نمونه برداری دریاچه سد لار

آماده سازی تجهیزات نمونه برداری

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نمونه برداری لطفا به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.