سدیم کربنات مورد استفاده در تصفیه آب / تصفیه استخرهای شنا

هدف از تدوین استاندارد ملی ۱۸۳۲۰ و ۱۸۳۲۱ تعیین ویژگیها، روشهای آزمون، نمونه برداری ، بسته بندی، نشانه گذاری و انبارش سدیم کربنات مورد مصرف در تصفیه آب جهت مصرف افراد / جهت تصفیه آب استخرهای شنا می باشد.

سدیم کربنات

این استانداردها حداقل الزامات خلوص سدیم کربنات مورد استفاده را معین میکنند.

ویژگیهای شیمیایی سدیم کربنات باید مطابق با جدول زیر باشد(ماخذ: استاندارد ملی ۱۸۳۲۰ و ۱۸۳۲۱):

ردیف ویژگی حدود قابل قبول روش آزمون
۱ خلوص ، برحسب Na2CO3 ،،درصدجرمی حداقل ۹۹ استاندارد ملی ایران  ۲-۶۱۴
۲ آهن II ، برحسب Fe ، mg/Kg حداکثر ۲۰ استاندارد ملی ایران ۸-۶۱۴
۳ مواد نامحلول، mg/Kg حداکثر ۲۰۰ استاندارد ملی ایران ۳۱۴۴
۴ آرسنیک، برحسب As ، mg/Kg حداکثر ۲ بند ۵-۴
۵ کادمیم ، برحسب Cd ، mg/Kg حداکثر ۲ بند ۵-۴
۶ سرب،برحسب Pb ، mg/Kg حداکثر ۲ بند ۵-۴
۷ کروم، برحسب Cr ، mg/Kg حداکثر ۲ بند ۵-۴
۸ نیکل، برحسب Ni ، mg/Kg حداکثر ۲ بند ۵-۴
۹ جیوه، برحسب Hg ، mg/Kg حداکثر ۰٫۱ بند ۵-۴

 

نمونه برداری

نمونه های ازمایشگاهی مورد نیاز مطابق استاندارد ملی ایران ۹۱۳۶ تهیه شود. همچنین به توصیه های ایمنی استاندارد ملی ایران با شماره ۳۲۳۳ توجه گردد. و موارد مندرج در استاندارد ملی شماره ۳۵۸۴ لحاظ گردد.

کاربردها

در صنایع شوینده و صابونسازی، صنعت رنگ سازی، صنایع نساجی، چرم سازی، کاغذ و مقوا، صنایع فلزی، تصفیه نمک، باتری سازی، ریخته گری و دیگر صنایع شیمیایی کاربرد دارد با اینحال مهمترین کاربرد کربنات سدیم در صنایع تولید شیشه است. نزدیک به پنجاه درصد کربنات سدیمی که در جهان تولید میشود در این صنعت مصرف میشود. با توجه به خاصیت قلیایی که کربنات سدیم دارد، دمای مورد نیاز کوره تولید شیشه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درجه کاهش می یابد و همین موضوع موجب صرفه جویی قابل ملاحظه ای در هزینه انرژی میشود.

سدیم کربنات

 

لطفا پیش از ارسال نمونه کربنات سدیم تولیدی یا وارداتی جهت آزمایش و مقایسه با استانداردهای ملی ۱۸۳۲۰ و ۱۸۳۲۱ با ما تماس بگیرید.