آزمایشگاه میکروب شناسی

آزمایشگاه میکروب شناسی

آزمایشگاه میکروب شناسی

آزمایشگاه میکروب شناسی آرین فن آزما در سال 1390 راه اندازی شد. در آن زمان تنها شمارش باکتریهای توتال و فکال کلیفرم در آب و شناسایی باسیلوس استئارو ترموفیلوس و باسیلوس آتروفئوس در پسماندهای بیمارستانی انجام می گرفت. هم اکنون تستهای قابل انجام در این آزمایشگاه به موارد زیر افزایش یافته است:

توتال کلیفرم، فکال کلیفرم، شمارش استرپتوکوک های مدفوعی، شمارش استافیلوکوکوس، شمارش سودوموناس ،شمارش باکتریهای هتروتروف، شمارش کلی باکتریها TBC ، شمارش باکتریهای احیا کننده گوگرد، شمارش اشریشیاکلی، شناسایی باسیلوس استئارو ترموفیلوس، شناسایی باسیلوس آتروفئوس

آزمایشگاه میکروب شناسی

تجهیزات این آزمایشگاه بجز ابزارآلات و محیط کشت و مواد شیمیایی عبارتند از:

کلنی کانتر : از آن جهت شمارش باکتریها موجود در محیط کشت استفاده میشود. در هنگام استفاده از کلی کانتر تنها سلولهای زنده شمرده می شوند.

بن ماری : در زمانی که نیاز به حرارت غیر مستقیم باشد از این دستگاه استفاده میشود. .

انکوباتور: این دستگاه درجه حرارت محیط داخلی اش را در عددی که تنظیم شده است، ثابت نگه میدارد.

هود لمینار: هود لمینار به علت احتمال پخش ذرات آلوده و میکروبها به محیط و برخلاف هودهای آزمایشگاهی هوا را به محیط انتقال نمیدهد. بلکه فیلتر کرده و به اتاق بر میگرداند.

فور یا آون: این دستگاه برای گرم کردن وسایل تا دمایی حدود 200 درجه استفاده میشود.

اتوکلاو: یکی از رایج ترین وسایل آزمایشگاه میکروبی است که باعث میشود نیاز به استفاده از مواد ضدعفونی کننده شیمیایی به مقدار زیادی کاهش یابد. به این ترتیب که ظروف مورد نیاز جهت ضدعفونی در درون محفظه آن قرار گرفته و تحت دما و فشار بالا عمل گندزدایی انجام میشود.

میکروسکوپ: از میکروسکوپ جهت رویت میکروارگانیسمها استفاده میشود. تفاوت آن با کلنی کانتر آن است که با استفاده از آن میکروبهای مرده هم قابل شناسایی هستند.

نتایج آزمونهای فوق معمولا جهت اطمینان از سلامت آب آشامیدنی، صحت عملکرد دستگاه کلرزن، صحت عملکرد دستگاه تصفیه آب و صحت عملکرد دستگاه بی خطرساز پسماند و کیفیت آب شبکه و مخازن انجام میشود. خواهشمند است جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا ارسال نمونه با ما تماس بگیرید.