ارزیابی آزمایشگاه های عضو شبکه فناوریهای راهبردی و رتبه چهاردهم مشتری مداری آرین فن آزما در میان ۱۷۴ آزمایشگاه

در چهارمین دوره ارزیابی آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که نتایج آن درتیر ماه سال جاری منتشر شده است، آزمایشگاه آرین فن آزما موفق شد در حوزه مشتری مداری در میان ۱۷۴ آزمایشگاه، رتبه ۱۴ را کسب نماید. کسب گواهینامه ۱۷۰۲۵ و توجه به مبحث رضایت مشتریان از عوامل موثر در رتبه آزمایشگاه آرین فن آزما بوده اند.

ارزیابی آزمایشگاه

همچنین در رده بندی کلی نیز این آزمایشگاه موفق شد نسبت به مراکز معتبری چون دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ، دانشگاه بیرجند ، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه یزد ، پردیس فنی دانشگاه تهران ، آزمایشگاه جامع دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، آزمایشگاه مرکزی انستیتو پاستور ایران ، موسسه تحقیقات آب ، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گلستان ، موسسه تحقیقات خاک وآب  کشور ، مرکز تحقیقات دانشکده نفت اهواز دانشگاه صنعت نفت  مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران رتبه بهتری کسب نماید.

همچنین بنابر مطالب مندرج در فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران، رتبه های اول، دوم و سوم به ترتیب به مرکز پژوهش متالورژی رازی، بنیاد علوم کاربردی رازی و مرکز فرآوری مواد معدنی ایران اختصاص یافته است.
اعضای شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی  در سال ۹۶، بیشتر از ۲ میلیون  خدمت آزمایشگاهی را به بیش از ۶۸۰۰۰ مشتری ارائه نموده اند. مشتریان عموماً  پژوهشگر ، دانشجو یا صنعت کشور بوده­اند و درآمدی در حدود ۱،۱۶۳میلیارد ریال داشته‌اند.
هر سال مراکز عضو قطعی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی بر اساس دستورالعملهای ارزیابی تهیه شده در این شبکه مورد ارزیابی قرار میگیرند. هدف از این ارزیابی و رتبه‌بندی آزمایشگا‌ه‌های عضو شبکه ایجاد انگیزه و تشویق آنها به منظور افزایش کمی و بهبود کیفیت خدمات است. عملکرد هر یک از اعضای شبکه بر اساس سه شاخص کلیدی کارکرد آزمایشگاه، مشتری مداری و همکاری شبکه‌ای سنجیده می‌شود.

تا پایان سال ۱۳۹۶،مجموعاً  ۲۸۲ واحد آزمایشگاهی اعم از دانشگاه‌ها، پژوهشکده ها و شرکت‌های خصوصی از تمام کشور عضو قطعی شبکه بوده‌اند که از میان آنها، ۲۶۲ واحد آزمایشگاهی در ارزیابی سال ۱۳۹۶ حضور داشته اند.