پساب آبکاری

یکی از منابع عمده آلوده­ کننده­ محیط زیست، پساب کارگاه­ها و صنایع فلزی است. به ویژه پساب کارگاههای آبکاری مصنوعات فلزی یکی از آلوده ترین پساب های صنعتی آلوده به فلزات سنگین است که غیرقابل تجزیه بوده و در طبیعت بسادگی از بین نمی روند.

پساب ایجاد شده از واحدهای آبکاری که حاصل شستشوی قطعات در مراحل مختلف آماده سازی سطح، آبکاری و عملیات تکمیلی است با توجه به نوع فرآیند ممکن است دارای مقادیر قابل توجهی املاح فلزات سنگین نظیر کرم، مس، نیکل، روی، کادمیم و همچنین مواد سمی دیگری مثل سیانور باشد. دفع چنین پساب هایی در محیط زیست به هیچ وجه صحیح نیست و اگر این پساب‌ها بدون خنثی‌سازی و حذف فلزات سنگین به محیط زیست منتقل شوند  مشکلات فراوانی از نظر آلودگی آب و خاک و آسیب به جانداران ایجاد خواهند کرد. آب‌ های سطحی و زیرزمینی دریافت‌کننده این پسابهای آلوده، دیگر قابل‌شرب نخواهند بود. بنابراین کاملاً ضروری است این پساب‌ ها قبل از دفع و تخلیه در طبیعت، خنثی‌ و تصفیه شوند. تنها در این صورت پساب تصفیه شده در صورت ورود به چاه های جذبی یا آب های سطحی مشکلی ایجاد نخواهد کرد. گاهی در بعضی از فرآیندهای آبکاری از مواد کمپلکس کننده خاص استفاده می شود. در چنین مواردی بهتر است پساب به صورت جداگانه جمع آوری و مطابق دستور العمل تولید کننده آن مواد، خنثی سازی روی پساب یا فاضلاب آبکاری انجام گیرد.

پساب آبکاری

همه انواع پساب آبکاری در یکی از دسته های زیر قرار میگیرند:

الف) پساب‌های اسیدی و قلیایی که در اثر چربی گیری و شستشوی سطوح فلزاتی که قرار است عملیات آبکاری بر روی آنها انجام شود حاصل می‌شود.

ب) پساب‌های ناشی از شستن مصنوعات آبکاری ‌شده پس از هر مرحله از آبکاری، که عموماً شامل مقادیری کرم، مس، نیکل یا مواد سمی دیگری مانند سیانور است.

ج) بجز پسابهای ذکر شده، ممکن است مقداری ترکیبات فلزات سنگین از وان‌های آبکاری به خارج نشت کند.

 

بنابر دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست مندرج در آیین نامه خوداظهاری در پایش آلودگی محیط زیست و شیوه نامه های آزمایشگاه معتمد، بجز پارامترهای فلزی که بستگی به فرایند آبکاری دارد و باید با توجه به هر فرایند اندازه گیری شوند، موارد زیر نیز باید در پساب و فاضلاب صنایع آبکاری آزمایش و اندازه گیری شوند:

پی اچ، کل مواد معلق، کل مواد محلول، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی، اکسیژن مورد نیاز بیولوژیک، چربی و روغن، فنل، فسفات، فلوراید، سیانید، کلر، نیترات

pH ,TSS ,COD ,BOD, OIL, ABS , PHENOL, PO4, F, TDS, CN, Cl,NO3

در صورت وجود تصفیه خانه فاضلاب آبکاری لازم است آزمایشهای مورد اشاره حتماً انجام شوند تا راهبری تصفیه خانه به نحو مناسبی امکانپذیر باشد. با توجه به وجود یونهای فلزی فراوان در فاضلاب آبکاری و سمی بودن اکثر آنها، لازم است ترتیباتی اتخاذ شود که مانع تاثیر آنها بر میکروارگانیسمها شود.

لطفا برای اطلاعات بیشتر در مورد پارامترهای مورد سنجش فاضلاب و پساب صنعتی به لینک مربوط مراجعه نمایید.

لطفا برای اطلاعات بیشتر از نحوه نمونه برداری و انجام طرح خوداظهاری سازمان حفاظت محیط زیست با ما تماس بگیرید.

پساب آبکاری