پروانه خدمات فنی مهندسی

واحد فنی و مهندسی واحدی است که در جهت انجام مطالعات و اجرای طرحهای تولیدی و افزایش بهره وری، ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و بهبود سطح فناوری فرایندهای تولید و استفاده بهینه از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و توانمندیهای تخصصی موجود در کشور فعالیت مینماید.

پروانه خدمات فنی مهندسی مجوزی است که پس از اخذ جواز تاسیس، ثبت شرکت، ایجاد دفتر مهندسی و فراهم نمودن امکانات لازم و بر اساس مفاد دستورالعمل وزارتخانه، از طرف سازمان صنایع و معادن استانها صادر میشود.

شرکت آرین فن آزما در سال ۱۳۹۲ موفق به اخذ پروانه فنی و مهندسی از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران شد. زمینه تخصصی مندرج در پروانه شرکت آرین فن آزما صنایع زیست محیطی، آب و فاضلاب و فیلتراسیون است. با توجه به مدت سه ساله اعتبار پروانه، تمدید پروانه فنی و مهندسی در مرداد ماه جاری انجام شد.

واحدهای دارنده پروانه خدمات فنی مهندسی براساس زمینه تخصصی مندرج در مجوز صادر شده در زمینه‌های ذیل می توانند فعالیت داشته باشند :

 • مطالعات کلان بخشی و امکان سنجی
 • شناسائی و معرفی فرآیندها و فن آوری های جدید، انتقال و انطباق آنها با شرایط و برنامه‌های توسعه صنعتی و معدنی کشور
 • شناسائی و معرفی فن آوری های مرتبط با محیط زیست و کاهش آلودگیهای ناشی از فعالیت های صنعتی، معدنی وتجاری
 • ارائه سیستم های نوین مدیریتی به منظور افزایش بهره وری واحدهای تولیدی و تجاری
 • مدیریت اجرا، بازرسی فنی و نظارت بر پروژ ه های صنعتی، معدنی و تجاری
 • ارائه خدمات فنی مهندسی در زمینه مهندسی ارزش و سیستم‌های مدیریت کیفیت و …
 • تدوین استانداردهای صنعتی، معدنی و تجاری
 • ارائه خدمات آزمایشگاهی صنعتی و فنّی و کالیبراسیون در بخش صنعت، معدن و تجارت
 • طراحی و پیاده‌سازی نرم افزارهای مهندسی در بخش صنعت، معدن و تجارت
 • طراحی محصول، فرآیند و تهیه مدارک فنّی
 • طراحی خطوط و بهینه سازی روشهای تولید
 • ارائه خدمات فنی مهندسی به منظور ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی ‌و خدمات تجاری و انطباق آنها با استانداردهای‌صنعتی و تجاری ‌معتبر
 • نمونه سازی و مهندسی معکوس
 • ارائه خدمات فنی مهندسی به منظور توسعه اتوماسیون و بهینه‌سازی و به روز نگه‌داشتن فن‌آوریهای صنعتی، معدنی وتجاری
 • ارائه خدمات فنی مهندسی در زمینه نصب، راه اندازی، نگهداری و تعمیر واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری
 • ارائه خدمات فنی مهندسی در زمینه کاهش ضایعات صنعتی، معدنی و تجاری، بازیافت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنعت، معدن و تجارتپروانه فنی و مهندسی صنایع زیست محیطی و آب و فاضلابتمدید پروانه فنی و مهندسی