هیپوکلریت کلسیم یا کلسیم هیپوکلریت یا همانگونه که بیشتر در بازار و صنعت رایج است پرکلرین، نام ماده ای شیمیایی است که فرمول آن Ca(Clo)2 است. این ماده قدرت اکسیدکنندگی بالایی دارد. به همین دلیل لازم است در زمان استفاده یا نگهداری از آن به نکات ایمنی توجه شود. با اینحال خطر کار کردن با هیپوکلریت کلسیم به مراتب کمتر از خطرات کار با کلر است به همین خاطر به عنوان ماده ای ضدعفونی کننده و البته ارزان بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. بطور معمول این ماده بصورت پودر یا قرص مصرف میشود.

هیپوکلریت کلسیم

کلسیم هیپوکلریت

ویژگیهای مورد نیاز کلسیم هیپوکلریت مطابق با استاندارد ملی ۷۰۹۸

ویژگیهای فیزیکی

اندازه دانه های هیپوکلریت کلسیم گرانولی

حدود قابل قبول ویژگی ردیف
کمینه ۰/۷۵ (درصد جرمی)

بیشنه ۰/۲۰ (درصد جرمی)

باقیمانده روی الک ۴۲۵ میکرومتر

باقیمانده روی الک ۲ میلی متر

۱

۲

 

ویژگیهای شیمیایی

روش آزمون حدود قابل قبول ویژگی ردیف
بند ۷-۱ این استاندارد

بند ۷-۲ این استاندارد

بند ۷-۳ این استاندارد

بند ۷-۴ این استاندارد

بند ۷-۵ این استاندارد

بند ۷-۷ این استاندارد

بند ۷-۷ این استاندارد

بند ۷-۷ این استاندارد

بند ۷-۸ این استاندارد

بند ۷-۷ این استاندارد

بند ۷-۷ این استاندارد

بند ۷-۷ این استاندارد

بند ۷-۷ این استاندارد

کمینه ۰/۶۵ درصد جرمی

بیشنه ۰/۲۰ درصد جرمی

کمینه ۵/۴۵ درصد جرمی

بیشنه ۰/۸ درصد جرمی

۰/۸ – ۰/۲ درصد جرمی

بیشینه  ۱۰  میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال

بیشینه   ۱۰  میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال

بیشینه   ۱۵   میلی گرم برکیلوگرم کلر فعال

بیشینه   ۷    میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال

بیشینه  ۱۰   میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال

بیشینه   ۱۵   میلی گرم برکیلوگرم کلر فعال

بیشینه  ۵ ۱  میلی گرم برکیلوگرم کلر فعال

بیشینه  ۲۰   میلی گرم برکیلوگرم کلر فعال

کلر فعال

کلرید سدیم

میزان انحلال، بر حسب کلر فعال

مواد نا محلول در آب

مقدار آب(۱)

آرسنیک (As)

کادمیم (Cd)

کروم (Cr)

جیوه (Hg)

نیکل (Ni)

سرب (Pb)

آنتیموان (Sb)

سلنیوم (Se)

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

یادآوری ـ در محیط اکسنده قوی همچون هیپوکلریت کلسیم سیانیدها نمی توانند حضور داشته باشند. همچنین آفت کش ها و هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای از محصولات جانبی فرآیند تولید نیستند. لذا در جدول ویژگیها منظور نگردیده اند.
زیرنویس ۱ : بدلیل وجود خطر انفجار معمولاً اندازه گیری مقدار آب توسط مصرف کننده انجام نمی گیرد و لازم است مقدار ذکر شده از طرف تولید کننده تضمین شود و در صورت لزوم از یک آزمایشگاه با صلاحیت جهت انجام آزمون استفاده گردد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه نمونه گیری از محموله های هیپوکلریت سدیم و ارسال آنها به آزمایشگاه همکار استاندارد آرین فن آزما، لطفاً با ما تماس بگیرید.

پرکلرین