هیدروکسید سدیم

با نامهای دیگری چون سدیم هیدروکساید، سود سوز آور، سود کاستیک ، کاستیک سودا هم شناخته میشود. موارد استفاده از هیدروکسید سدیم در صنعت بسیار زیاد است. از صنایع غذایی تا صنعت نفت و گاز کاربرد دارد. به همین ترتیب واردگنندگان و تولیدکنندگان متعددی وجود دارد. طبیعتا بهترین راه تشخیص کیفیت مطلوب یا نامطلوب این ماده، آزمایش است. در ایران سازمان ملی استاندارد برای هیدروکسید سدیمی که جهت تصفیه آب مورد استفاده قرار میگیرد. استانداردی با شماره ۸۳۹۵  تدوین نموده است. در این استاندارد مشخصات قابل قبول آن معرفی شده است.

سدیم هیدروکسید

درجه بندی

در این استاندارد هیدروکسید سدیم از نظر میزان مقدار فلزات سنگین طبق جدول  به دودرجه الف و ب درجه بندی شده است .

طبقه بندی

در این استاندارد هیدروکسید سدیم از نظر حالت فیزیکی به دو نوع زیر طبقه بندی می شود

  • هیدروکسید سدیم محلول
  • هیدروکسید سدیم جامد با اشکال پرک و جامد یک تکه(ریخته شده یا قالبی)

 

هیدروکسید سدیم

خواص فیزیکی

شکل جامد آن سفید رنگ و شکل محلول آن کمی کدر، بی رنگ و کمی ویسکوز می باشد.

دانستیه

الف) جامد: ۲٫۱ گرم بر سانتی متر مکعب

ب) پرک: ۱٫۲ گرم بر سانتی متر مکعب

ج) محلول ۵۰ درصد جرمی: ۱٫۵۲  گرم بر میلی لیتر در دمای ۲۰ درجه سلسیوس

 حلالیت

در دمای بالای ۲۰ درجه سلسیوس به خوبی در آب حل می شود و در غلظت بیش از ۵۵درصدجرمی بطور جزیی متبلور می شود.

  فشار بخار

فشار بخار محلول ۵۰ درصد جرمی سدیم هیدروکسید برابر است با :

۱۲۰ پاسکال در دمای ۲۰ درجه سلسیوس –

۴۵۰ پاسکال در دمای ۴۰ درجه سلسیوس –

۵۰۰۰ پاسکال در دمای ۸۰ درجه سلسیوس –

نقطه تبلور

محلول ۵۰ درصد جرمی سدیم هیدروکسید در ۱۲ درجه سلسیوس متبلور می شود.

گرمای ویژه

گرمای ویژه محلول ۵۰ درصد جرمی سدیم هیدروکسید در دمای ۲۰ درجه سلسیوس ۳۲۲۰ J/Kg .k است

گرانروی

مقدار گرانروی محلول ۵۰ درصد جرمی سدیم هیدروکسید برابر است با :

۱۰۰ Pa.s در دمای ۲۰ درجه سلسیوس

۲۵ Pa.s در دمای ۴۰ درجه سلسیوس

۵ Pa.s در دمای ۸۰ درجه سلسیوس

سدیم هیدروکسید

ویژگیها

سدیم هیدروکسید ماده شیمیایی با فرمول   NaOH است که به آن سود سوزآور و سود کاستیک نیز گفته می شود. محلول سدیم هیدروکسید به شدت قلیایی و رقیق سازی آن به شدت گرمازا میباشد بنابراین هنگام کار کردن باید نکات ایمنی مورد توجه قرار گیرد.

خلوص

خلوص برای نوع جامد باید حداقل ۹۶ درصد جرمی برحسب NaOH باشد.خلوص برای نوع محلول باید بین ۳۰ تا ۵۰ درصد جرمی باشد.

ناخالصی ها

میزان ناخالصی های موجود در سدیم هیدروکسید باید مطابق جدول زیرباشد:

 ردیف ناخالصی حدود قابل قبول برحسب درصد جرمی
۱ سدیم کلراید بیشینه ۲۰۴
۲ سدیم کربنات بیشینه ۰٫۴
۳ سدیم کلرات بیشینه ۰٫۷

سودسوزآور

عناصر سنگین

مقدار عناصر سنگین در سدیم هیدروکسید باید مطابق جدول زیر باشد.

ردیف عنصر حد قابل قبول بر حسب میلی گرم بر کیلوگرم سدیم هیدروکسید
درجه الف درجه ب
۱ بیشینه (As) آرسنیک ۲ ۱۰
۲ بیشینه (Cd) کادمیوم ۱ ۵
۳ بیشینه (Cr) کروم ۱ ۱۰
۴ بیشینه (Hg) جیوه ۰٫۱ ۱
۵ بیشینه (Ni) نیکل ۲ ۱۰
۶ بیشینه (Pb) سرب ۵ ۲۰
۷ بیشینه (Sb) آنتیموان ۵ ۵
۸ بیشینه (Se) سلنیوم ۵ ۵

حدود قابل قبول برحسب میلی گرم در کیلوگرم از سدیم هیدروکسید می باشد.

نمونه برداری

نمونه برداری باید بصورتی باشد که نمونه در معرض هوا قرار نگیرد زیرا سدیم هیدروکسید هم بصورت محلول و هم جامد سریعاً رطوبت و دی اکسید کربن و دیگر گازهای اسیدی هوا را جذب می کند.

لطفاً جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه ارسال نمونه و گزارش گیری با ما تماس بگیرید. همچنین جهت اطلاع از استاندارد ملی ۸۳۹۴ به صفحه اطلاعات مفید مراجعه نمایید.