کیفیت آب استخرهای شنا

شنا یکی از ورزشهای بسیار مفرح است با اینحال استخرهای شنا محل مناسبی برای انتقال بیماریها هستند. اهمیت کیفیت آب استخرهای شنا بیشتر در ارتباط با کیفیت میکروبی و شیمیایی آنها می‌باشد.
استخر شنا بعلت اینکه مورد استفاده افراد زیادی در رده های سنی مختلف(کودکان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و کهنسالان) و جنسیتهای متفاوت (زنان و مردان) قرار می‌گیرد همیشه نیاز به مراقبهای ویژه ای دارد. حتی اگر منبع تأمین کننده آب استخر کاملاً سالم هم باشد، ورود مقادیر جزیی باکتریهای بیماریزا توسط شناگران، احتمال انتقال بیماری به دیگر افراد را به همراه دارد.

کیفیت آب استخرهای شنا


استاندارد آب استخر

بعضی از پارامترهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی که در کیفیت آب استخرهای شنا مورد توجه می‌باشند عبارتند از :


۱- pH: pH مناسب آب استخرهای شنا بین ۸-۲/۷ توصیه شده است. تحریک و سوزش چشم و پوست شناگران از اثرات PH پایین و رسوب‌گذاری، کاهش کارایی کلر برای گندزدایی، کدر شدن آب استخر از اثرات PH بالا در آب استخرهای شنا است.


۲- دما: در استخرهای سرپوشیده، کنترل دمای آب استخر اهمیت زیادی دارد. توصیه می‌شود دمای هوای استخر حدود ۳ درجه سانتیگراد گرمتر از دمای آب استخر باشد. دمای آب پیشنهاد شده برای استفاده عموم ۲۷، درجه مطلوب ۲۴-۲۳ و در وضعیت بسیار مطلوب ۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد است.


۳- کدورت: کدورت از مهمترین ویژگیهای ظاهری آب استخرهای شنا می‌باشد و از جنبه‌های زیر حائز اهمیت است:
– عدم وجود ذرات معلق و کلوئیدی که مانع تماس مستقیم و مناسب عامل گندزدا با میکروبها می‌شود.
– ایجاد شرایط دلپذیر، خوشایند و مطلوب در آب استخر به همراه جنبه‌های زیبا شناختی برای استفاده‌کنندگان.
شفافیت آب استخر باید به حدی باشد که یک صفحه سیاه و سفید به قطر ۱۵ سانتیمتر، در عمیق‌ترین نقطه استخر به راحتی دیده شود.

آزمایش میکروبی آب استخر

کیفیت میکروبی آب استخرهای شنا مهمترین عامل در استفاده سالم از استخر می‌باشد. اکثر میکروبهایی که در آب استخر یافت می‌شوند، خطرناک نیستند. به علاوه در فرآیند گندزدایی تمامی میکروارگانیسم‌ها نابود می‌شوند.مسئله عمده، آلودگی ثانویه ناشی از تماس ترشحات دهان، بینی، پوست و دفع ادرار می‌باشد.


برای گندزدایی آب استخرهای شنا روشهای متعددی مانند استفاده از کلر، برم، ید، سیانورات‌های کلره و لامپ‌های اشعه ماوراء بنفش استفاده می‌شود.
در استاندارد ملی ۱۱۲۰۳ و استاندارد ملی ۹۴۱۲ کیفیت آب استخرهای شنا قابل مطالعه است. تنها با آزمایش میکروبی آب استخر امکان دارد مشخص شود کیفیت آب یک استخر چگونه است. آب موجود در استخرهای شنا از نظر میکروبی باید خصوصیات ذیل را داشته باشد:

ردیف نوع باکتری حد مجاز
۱ کل کلیفرمهای گرماپای کمتر از ۱۰ در ۱۰۰ میلی لیتر
۲ ل‍ژیونلا کمتر از ۱۰ در ۱۰۰ میلی لیتر
۳ باکتریهای هتروتروف کمتر از ۲۰۰ در هر میلی لیتر
۴ سودوموناس کمتر از ۱۰۰ در هر میلی لیتر
۵ استافیلوکوکوس کمتر از ۵۰ در هر ۱۰۰ میلی لیتر

 

برخی از پارامترها نظیر pH و کلر آزاد  را میتوان با کیتهای آزمایشگاهی تعیین نمود با این حال تنها یک آزمایشگاه آب استخر میتواند بصورت دقیق همه پارامترهای کیفی آب را مشخص نماید. حد مجاز برخی از پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب استخر را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید:

ویژگی حد مجاز
pH ۷٫۸-۷٫۲
کلرین آزاد ۱تا ۳ ppm
ازن حداکثر ۰٫۱۲ ppm
مواد محلول حداکثر ۸۰۰ ppm
کدورت حداکثر ۰٫۵ NTU

 

آزمایش آب استخر

مراکز متعددی میتوانند آزمایشهای مرتبط با آب استخر را انجام دهند. یکی از این مراکز، آزمایشگاه آرین فن آزما است. این آزمایشگاه میتواند مجموعه آزمایشهای میکروبی و شیمیایی مرتبط با کیفیت آب استخر را انجام دهد. لطفا پیش از نمونه برداری و ارسال نمونه با ما تماس بگیرید.

کیفیت آب استخرهای شنا