شرکت دانش بنیان آرین فن آزما

پس از ارزیابی مستندات شرکت آرین فن آزما، با توجه به آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان بر مبنای مصوبه کارگروه ارزیابی، شرکت آرین فن آزما به عنوان شرکت دانش بنیان پذیرفته شد. این رخداد تقریباً همزمان با دریافت گواهی استاندارد ۱۷۰۲۵ این شرکت روی داد.

شرکت دانش بنیان آرین فن آزما

جهت آگاهی بیشتر اطلاعات زیر از آیین نامه های مربوط استخراج و منتشر میشود:

خصوصیات شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان،الزاماً تولید کننده کالا و یا دارای زمین یا ماشین آلات خاصی نیستند. بلکه عده ای از افراد تحصیلکرده و با تجربه در این شرکتها اطلاعات و خدماتی تولید می کنند که این اطلاعات و خدمات، محصولات اصلی شرکت محسوب شده و برایشان درآمدزایی میکند. به همین دلیل بحث طرح های صنعتی و مالکیت معنوی محصولات ،همیشه از دغدغه های اصلی این شرکتها محسوب می شود که حفظ حقوق معنوی ، یکی از مهم ترین مسائل حقوقی در شرکت های دانش بنیان می باشد،زیرا اصولاَ دارایی های معنوی قابل لمس نمی باشند.

زمینه های فعالیت شرکت های دانش بنیان

۱-انجام پژوهشهای کاربردی
۲-ارایه خدمات تخصصی (خدمات علمی و تحقیقاتی و فنی)
۳-تولید محصولات با فناوریهای نوین(توسعه فناوری)
۴-انجام نظارت بر پروژه های پژوهشی،اجرایی و مشاوره ای
۵- ارایه خدمات در راستای توسعه کارآفرینی
۶-حضور در مراکز رشد و ارائه خدمات و توسعه فضای کسب و کار
۷-ارایه  محصول جدید
۸-ارایه خدمات ورود به کسب و کار بازار بین المللی و جهانی کردن آنها
۹-برنامه ریزی و اجرای طرحهای توسعه کارآفرینی در سطح ملی، منطقه ای و محلی

 

طبق آیین نامه ،معیارهای سه گانه ی محصولات دانش بنیان نیز عبارت است از:
دارای پیجیدگی فنی بوده و تولید آن نیاز به تحقیق و توسعه هدفمند دارد. همچنین توسط یک تیم فنی خبره هدایت شود. در حوزه فناوریهای پیشرفته باشد، همچنین  تحقیق و توسعه برای حفظ توان رقابتی آن محصول در بازار ، به صورت پیوسته انجام شود و بیشتر ارزش افزوده آن محصول، خدمات ناشی از دانش فنی و …نوآوری فناورانه باشد.

شرکت دانش بنیان آرین فن آزما