سولفات آلومینیوم استاندارد

سولفات آلومینیوم (Al2 (SO4)3) از جمله مواد پرمصرفی است که دارای عنصر الومینیوم است. به سولفات آلومینیوم زاج سفید و آلوم هم گفته می شود. مهمترین کاربرد این ماده در تصفیه آب و فاضلاب است چراکه در نقش منعقد کننده موجب میشود آلودگیها با لجن ایجاد شده ته نشین و از آب خارج شوند. سولفات آلومینیوم استاندارد باید ویژگیهایی مطابق با استاندارد ملی ۳۰۶۹ داشته باشد. آزمایشگاه همکار اداره استاندارد آرین فن آزما جهت انجام آزمونهای مرتبط از اداره کل استاندارد استان تهران دارای گواهینامه است.

سولفات آلومینیوم استاندارد

برابر با استاندارد مذکور سولفات آلمومینیوم مورد استفاده در فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب و استخر ها به دو صورت مایع و جامد مورد استفاده قرار میگیرد.

  ویژگیها:

ردیف موارد آزمون حد قابل قبول در سولفات آلومینیوم جامد حد قابل قبول در سولفات آلومینیوم مایع
۱ ظاهر مایع شفاف بی رنگ زرد متمایل به قهوه ای کم رنگ
۲  آلومینیوم بر حسب درصد جرمی اکسیدآلومینیوم (Al2O3)  کمینه ۱۵  ۸ – ۸٫۲
۳  pH  کمینه ۳  کمینه ۳
۴  درصد جرمی مواد نامحلول  بیشینه ۰٫۱  ندارد
۵  نیتروژن آمونیاکی با واحد ppm  بیشینه ۳۰۰  بیشینه ۱۰۰
۶  ارسنیک در واحد  بیشینه ۴  بیشینه ۲
۷  آهن در واحد  بیشینه ۶۰۰  بیشینه ۲۰۰
۸  منگنز در واحد  بیشینه ۲۵  بیشینه ۱۵
۹  کادمیوم در واحد  بیشینه ۲  بیشینه ۱
۱۰  سرب در واحد  بیشینه ۱۰  بیشینه ۵
۱۱  جیوه در واحد  بیشینه ۰٫۲  بیشینه ۰٫۱
۱۲  کروم در واحد  بیشینه ۱۰  بیشینه ۵

توصیه های عمومی در نمونه برداری از سولفات آلمینیوم مایع: محتویات ظرفی که قرار است از آن نمونه برداری شود با تکان دادن، غلطاندن و پهلو به پهلو کردن مخلوط کنید. ضمن آنکه باید مراقبت نمود ظرف آسیب نبیند و مایع به بیرون نریزد.

نمونه برداری از سطح: ملاقه نمونه برداری را درون مایع سولفات آلومینویم فرو برید تا لبه ملاقه درست زیر سطح باشد.

برای نمونه برداری از سولفات آلومینیوم جامد به استانداردهای ملی ۳۲۳۳ و ۳۵۸۴ توجه شود. همچنین جهت تهیه نمونه آزمایشگاهی مطابق با روش توضیح داده شده در استاندارد ملی ۹۱۳۶ نمونه برداری انجام پذیرد.

لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ارسال نمونه جهت انجام تستهای مرتبط با ما تماس بگیرید.