خوداظهاری در پایشخوداظهاری در پایش

 

اولین بار در برنامه ۵ ساله چهارم توسعه شرکتهای صنعتی، خدماتی و عمرانی بزرگ موظف شده بودند که میزان انتشار آلایندگی خود را برابر با طرحی موسوم به خوداظهاری در پایش به سازمان حفاظت محیط زیست اعلام نمایند. این طرح با هدف ایجاد اشراف اطلاعاتی برای سازمانهای ذیصلاح (سازمان حفاظت محیط زیست ) تهیه و تنظیم شده بود. نکته دیگر اینکه با توجه به سیاست چابک سازی دولت، انجام اندازه گیری و پایش به آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست که به بخش خصوصی وابسته هستند سپرده شده بود.

انجام این طرح در سطح ملی باعث شد موضوع محیط زیست پس از سالها بی توجهی، به جایگاه واقعی خودش نزدیک شود. هرچند اجرای این طرح از همان ابتدا با مشکلاتی همراه بود. زیربار نرفتن صنایع، عدم کفایت آزمایشگاههای معتمد، گران بودن تجهیزات آزمایشگاهى، پرداخت نشدن مطالبه آزمایشگاهها از سوی صنایع، بروز رقابت نامناسب میان آزمایشگاهها، عدم حمایت سازمان حفاظت محیط زیست از آزمایشگاهها برای ارتقاى تجهیزات مورد استفاده و آموزش پرسنل، نبود آیین نامه ای جامع و مانع در زمینه مسایل مالی  طرح خوداظهارى در پایش و نهایتاً وجود نقص در برخی قوانین و آیین نامه ها خلاصه ای از مشکلات موجود بودند.

با گذشت زمان انجمن صنفى آزمایشگاههاى معتمد شکل گرفت. اگرچه اختیارات این انجمن در مقایسه با اختیارات انجمن مسئولین ایمنى که زیر نظر وزارت کار فعالیت میکند بسیار محدود است و باعث شده است ظرفیت بالایی از تخصصهاى موجود مورد استفاده قرار نگیرد. در ادامه سازمان حفاظت محیط زیست آیین نامه جدیدى برای طرح خوداظهارى در پایش تدوین کرد. این آیین نامه جدید به رغم امتیازاتی که دارد کماکان در مورد رابطه مالی آزمایشگاه و کارفرما اقدام خاصی انجام نداده است. همچنین در حالیکه آزمایشگاههای همکار اداره استاندارد یا سازمان غذا و دارو به عناوین مختلف مورد حمایت مالی و معنوی قرار میگیرند به این مورد در آیین نامه جدید اشاره صریحی نشده است.

در این لینک گواهی آزمایشگاه معتمد مجری طرح خود اظهاری قابل مشاهده است.

برای دانلود آیین نامه خوداظهارى در پایش به نشانی زیر مراجعه نمایید.

آیین نامه