تصفیه فاضلاب بیمارستان ها در کشور مدتها مورد بی توجهی قرار گرفته بود. متاسفانه در آن دوران بسیار مشاهده میشد که از یک طرف کادر درمانی بیمارستانی تمام تلاش خود را برای بهبود سلامتی بیماران بکار میبستند و از طرف دیگر فاضلاب آن بیمارستان بدون هیچ کنترلی وارد آب های سطحی و زیر زمینی میشد و سلامتی مردمی را که در پایین دست زندگی میکردند یا در آن اطراف از آب چاه استفاده میکردند دچار مخاطره میکرد. خوشبختانه با اطلاع رسانیهای سالیان اخیر اغلب بیمارستانها مجهز به سیستم پیش تصفیه یا تصفیه فاضلاب شده اند. هم اکنون آنچه حایز اهمیت شده است عملکرد صحیح و مناسب سیستم های تصفیه فاضلاب بیمارستان ها است. چراکه عدم کارکرد دقیق این سیستمها موجب میشود همان مخاطرات قدیمی احیا شوند.
در مناطقی که شبکه فاضلاب شهری وجود دارد بیمارستانها میتوانند با اطلاع از ضوابط تخلیه فاضلاب بیمارستانی در شبکه فاضلاب، معمولاً با ایجاد یک سیستم پیش تصفیه، فاضلاب را روانه شبکه فاضلاب نمایند. ضوابط تخلیه لازم است از شرکتهای فاضلاب شهری که مدیریت شبکه را بر عهده دارند اخذ شود.
در مناطقی که شبکه فاضلاب شهری وجود ندارد بیمارستانها باید عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستانی خود را بگونه ای ارتقا دهند که مشخصات کیفی آن با استاندارد اعلام شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست مطابقت داشته باشد.

تصفیه فاضلاب بیمارستان
آنچه فاضلاب بیمارستانی را با فاضلاب شهری متفاوت میکند وجود انبوه عوامل پاتوژن (بیماریزا شامل باکتری ، ویروس و انگل) در این گونه فاضلاب است. این پاتوژنها بدون مشکل خاصی همراه با آب جابجا میشوند. مشکل دیگر فاضلاب بیمارستانی پاتوژنهایی است که مقاومت دارویی بالایی دارند و انتقال آنها خطرات زیادی برای جامعه ایجاد میکند. فاضلاب بیمارستانی معمولا دارای مقادیری مواد گندزدا و زایدات مواد دارویی و شیمیایی مورد استفاده در بیمارستان است که در این زمینه لازم است کنترلهای لازم صورت پذیرد. آخرین تفاوت فاضلاب بیمارستانی با فاضلاب شهری وجود مقادیری مواد رادیواکتو در آن است که در این مورد هم لازم است با توجه به نیمه عمر مواد مورد استفاده تمهیدات کنترلی لازم مد نظر قرار گیرد. مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت نیز در این زمینه دارای راهنمایی است که میتوانید آن را مطالعه نمایید.

شرکت آرین فن آزما با توجه به مجوز صادره از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و همچنین تجربیات متعدد در زمینه راهبری سیستمهای تصفیه فاضلاب بیمارستانی در بیمارستانهای استان تهران، این آمادگی را دارد که به مجموعه بیمارستانهای سراسر کشور در حوزه راهبری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب و یا ارائه مشاوره جهت حل مشکلات راهبری تصفیه خانه ارائه خدمت نماید. لطفا جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.