تست آب

تست آب

تست آب به چه منظوری انجام میشود؟ گاهی هدف، تست تصفیه آب خانگی است. گاهی هدف آزمایش آب آشامیدنی یا آب چاه است. گاهی هم یک صنعتگر هستیم برای برای تولید محصولی باکیفیت، نیاز به آبی با مشخصات ویژه داریم. بر طبق یک قاعده کلی اگر به تست آب دقیقی نیاز نداریم میتوانیم از کیت تست آب یا دستگاه تست آب پرتابل و ارزان قیمت استفاده نماییم. هم اکنون آنچه به عنوان دستگاه تست آب در بازار به فروش می رسد عموما TDS (کل جامدات محلول) را اندازه گیری میکند. TDS یکی از دهها پارامتری است که معرف کیفیت آب است. به عبارت دیگر تنها با کم یا زیاد بودن TDS نمیتوان آب را سالم یا ناسالم دانست. عدد TDS معرف مجموع تمام کاتیونها و آنیونهای محلول در آب است. بنابراین با استناد به آن نمیتوان متوجه شد که کدام آنیون یا کاتیون در آب بیشتر است. برای مثال TDS دو نمونه آب ممکن است 300 باشد با اینحال یکی قابل شرب باشد و دیگری قابل شرب نباشد. علت این می تواند باشد که عدد TDS یکی بخاطر آنیونهای کربنات و بیکربنات زیاد شده است که مخاطراتی به همراه ندارند و یکی بخاطر آنیونهای نیترات و نیتریت زیاد شده است که هر دو مخاطره آمیزند.

تست آب

اگر آب مورد آزمایش، بجای آب لوله کشی شهری، آب چاه باشد قضیه کمی پیچیده تر میشود چرا که اندازه گیری بار میکروبی آب هم باید انجام شود و دستگاه پرتابلی که با دقت قابل قبول اینکار را انجام دهد وجود ندارد. بنابراین در یک جمع بندی ساده در مورد آب چاه میتوان همان توصیه آژانس محیط زیست آمریکا EPA را پیشنهاد داد که حداقل سالی یکبار چهار پارامتر pH، TDS ، نیترات و توتال کلیفرم اندازه گیری شود مشروط بر آنکه رنگ، بو و مزه آب چاه ثابت باشد و در اطراف محل قرارگیری چاه فعالیتهای عمرانی و صنعتی انجام نشود. در غیر این صورت پیشنهاد این است که به با تغییر در کیفیت آب و یا انجام عملیات ساختمانی پیش از دوره یکساله، آزمایش پارامترهای کیفی آب تکرار شود.

نکته: دقت شود که سختی آب با TDS آب مساوی نیست. TDS به غلظت همه یونها ارتباط دارد اما سختی تنها به یونهای کلسیم، منیزیم، کربنات و بیکربنات ارتباط دارد. بنابراین سختی آب بخشی از TDS آب محسوب میشود و دستگاه TDS متر برخلاف برخی تبلیغات، نمیتواند سختی را اندازه گیری کند.

آزمایشگاه تخصصی آب آرین فن آزما با سالها تجربه در حوزه سنجش کیفیت آب، آماده است در بخش خانگی، صنعتی و کشاورزی با اعزام تیم نمونه برداری تست اب دستگاه تصفیه اب خانگی ،استخرهای خصوصی و عمومی، کارخانه های تولید محصولات غذایی و بهداشتی را مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی انجام و گزارش نماید. لطفا جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.