اکسید منیزیم استاندارد
اکسید منیزیم کاربردهای گوناگونی دارد. برای مثال میتوان  به موارد مصرف آن در خوراک دام، کودهای میکرو کشاورزی ، ساخت کاتالیزورها ، تولید لاستیک و پلاستیک، تصفیه فاضلاب و تصفیه آب اشاره نمود. در استاندارد تعریف شده جهت اکسید منیزیم مورد استفاده در تصفیه آب قابل شرب با شماره ISIRI 16715 که آزمایشگاه آرین فن آزما گواهینامه آنرا از سازمان ملی استاندارد کسب نموده است موارد ذیل به عنوان ویژگیهای این ماده شیمیایی قید شده است:

چگالی: چگالی اکسید منیزیم در دمای ۲۰ درجه سلسیوس معادل ۳٫۶ گرم بر سانتی متر مکعب است.

حلالیت در آب: حلالیت این ماده شیمیایی در آبی با دمای ۲۰ درجه  سلسیوس معادل ۰٫۰۶۲ گرم بر لیتر است.

اندازه ذرات: عدد مشخصی در استاندارد قید نشده است بلکه عنوان شده است که حسب کاربرد اندازه ذرات متغیر خواهد بود.

اکسید منیزیم استاندارد

ویژگیهای شیمیایی:

اکسید منیزیم هنگام انحلال در آب به عنوان قلیا عمل میکند و در اثر واکنش با دی اکسید کربن و آب ماده منیزیم هیدروژن کربنات تولید خواهد شد.

معیارهای خلوص:

استاندارد مذکور مربوط به خلوص شیمیایی اکسید منیزیم مورد استفاده در تصفیه آب جهت مصارف انسانی است. حدود برای ناخالصی ها و مواد سمی ای ذکر شده که احتمال دارد در مقادیر معنی دار از فرایند تولید رایج و مواد خام یافت شود.

ترکیب محصول تجاری

ردیف پارامتر مقدار  برحسب کسر جرمی %
۱ مقدار منیزیم اکسید در ماده خشک >70
۲ هدر رفت احتراق ۲

بیشینه مقادیر ناخالصی

ردیف ناخالصی مقدار برحسب کسر جرمی در فراورده تجاری درصد
۱ مقدار اکسید کلسیم و هیدروکسید کلسیم آزاد، بر اساس CaO ۵
۲ مقدار اکسید سیلیس بر اساس SiO2 ۲
۳ مقدار اکسید آلومینیوم بر اساس Al2O3 ۱
۴ مقدار اکسید آهن بر اساس Fe2O3 ۲

بیشینه فلزات سنگین

ردیف پارامتر حد فراورده برحسب میلی گرم بر کیلوگرم ماده خشک
۱ آنتیموان ۳
۲ آرسنیک ۳
۳ کادمیوم ۲
۴ کروم ۱۰
۵ سرب ۱۰
۶ جیوه ۰٫۵
۷ نیکل ۱۰
۸  سلنیوم ۳

لطفا جهت ارسال نمونه یا دریافت اطلاعات بیشتر در مورد آزمایشهای مرتبط با اکسید منیزیم استاندارد با ما تماس بگیرید.

اکسید منیزیم استاندارد