اندازه گیری کربن آلی

اندازه گیری کربن آلی

کربن آلی چیست

بطور معمول به موادی آلی گفته میشود که از بدن موجودات زنده یا بقایای آنها به دست آمده باشد. با توجه به نقش محوری کربن در ایجاد بافتهای جانوری و گیاهی، تقریبا تمام مواد آلی حاوی اتمهای کربن نیز هستند. به این دسته از اتمهای کربن، کربن آلی یا TOC (کل کربن آلی) گفته میشود. در طبیعت اتمهای کربن در مواد غیر آلی هم مشاهده میشود. مانند حضور کربن در ملکول کربنات کلسیم. این گروه از کربنها، کربن معدنی نامیده میشوند.

اندازه گیری کربن آلی

کربن آلی خاک

متخصصین خاکشناسی و کشاورزان از حضور کربن آلی در خاک استقبال میکنند. وجود این نوع از کربن در خاک باعث میشود برخی ویژگیهای خوب خاک ارتقا یابد. برای مثال ظرفیت نگهداری آب افرایش می یابد. پیوستگی اجزای خاک بهبود می یابد. ریشه گیاهان فضای مناسبتری برای رشد دارد و خاصلخیزی خاک افزایش می یابد. همین ویژگیها باعث میشود خاک پایداری بیشتری داشته باشد و کمتر در مواجهه با بارندگیها دچار فرسایش شود. اکثر مناطق ایران از نظر میزان کربن آلی فقیر محسوب میشوند. لذا لازم است با برنامه ریزی و اقدامات مختلف میزان کربن آلی مزارع و باغها را افزایش داد. خاک حاصبخیز حداقل 2 درصد کربن آلی دارد در حالیکه میزان کربن آلی در اغلب خاکهای کشور کمتر از نیم درصد است. یک بررسی نشان داده است بصورت میانگین افزوده شدن هر گرم کربن آلی در یک کیلوگرم خاک باعث میشود عملکرد دانه گندم بصورت میانگین تا 286 کیلوگرم در هکتار افزوده شود.

اندازه گیری کربن آلی در آب

برخلاف محیط خاکی که از افزایش این نوع کربن در آن استقبال میشود در محیطهای آبی برعکس تلاش میشود از میزان این نوع کربن کاسته شود. در واقع وجود کربن آلی در آب به مفهوم وجود آلودگی در آب است و طبیعتا لازم است تا حد امکان کاهش یابد. تجزیه مواد آلی توسط میکروارگانیسمها میزان اکسیژن خواهی بیولوژیک BOD را بالا می برد. بجز روش بیولوژیک و زیستی از روشهای شیمیایی هم میتوان برای تصفیه اب و کاهش غلظت کربن آلی آب استفاده نمود.

اندازه گیری کربن آلی

آزمایشگاه تخصصی آرین فن آزما اندازه گیری کربن آلی را در خاک باغ، مزرعه، مرتع و کود و محیطهای آبی نظیر آب چاه، آب رودخانه، فاضلاب شهری و صنعتی، پساب خروجی از تصفیه خانه های آب و فاضلاب انجام میدهد. لطفا جهت ارسال نمونه یا دریافت اطلاعات بیشتر با آزمایشگاه تماس حاصل نمایید.

صفحات مرتبط: آزمایش خاک کشاورزی ، آزمایشگاه آب آشامیدنی ، آزمایشگاه آب و فاضلاب