الکل طبی و صنعتی

الکل طبی (الکل سفید) (الکل اتیلیک) نخستین بار توسط رازی شیمیدان و پزشک حاذق ایرانی تهیه شد. او شراب را تقطیر کرد و به علت پایینتر بودن نقطه جوش الکل طبی نسب به آب توانست آن را از آب جدا نماید. از آن هنگام به بعد به علت خواص میکروب کشی عالی الکل، از آن برای ضدعفونی کردن زخمها و جراحتها استفاده شده است.با اینحال باید بخاطر داشته باشیم که درعلم شیمی الکل طبی تنها الکل موجود نبوده و طیفی از انواع الکل در جهان وجود دارد.

الکل و انواع آن

از نظر شیمیدانان هر ماده ای که در ساختار شیمیایی آن عامل هیدروکسل (OH  -) وجود داشته باشد نوعی الکل محسوب می شود الکل از مشتقات هیدروکربن هاست که در آنها هر مولکول ترکیبی از چند اتم هیدروژن و کربن می باشد. نهایت یک عامل (OH ) جانشین یک اتم هیدروژن می گردد و بنابر تعداد عامل (OH ) الکل ها را یک یا چند ظرفیتی می گویند. الکل تنوع فراوانی دارد که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود:

الف) الکل متیلیک (متانول) (الکل صنعتی) ساده ترین الکل ها، الکل متیلیک است که مبنای الکل های یک ظرفیتی می باشد الکل متیلیک از تقطیر چوب به دست می آید و از این رو به آن عرق چوب نیز می گویند این ماده مایعی است بی رنگ که در ۶۶ درجه سانتی گراد می جوشد با شعله کمی آبی رنگ می سوزد و چون با آب مخلوط گردد تقلیل حجم یافته و تولید حرارت می کند. الکل متیلیک سمی بوده و ۸ تا ۱۰ گرم آن می تواند باعث اختلالات هاضمه ،کوری و مرگ شود. قدرت ضدعفونی کنندگی این نوع الکل ناچیز است.

ب) الک اتیلیک یا الکل طبی مایع بی رنگ و فرار و با بویی بسیار تند است که از تخمیر قند و نشاسته موجود در فراورده های کشاورزی و یا احیا استالدئید به دست می آید. الکل اتیلیک در ۳/۷۸ درجه سانتی گراد به جوش می آید و در ۱۱۴- درجه ذوب می شود. از الکل به عنوان پرمصرف ترین ماده شیمیایی در فرآیند ساخت و سنتز ، جداسازی و تولید می توان نام برد در صنعت الکل را جهت تهیه لاک،ورنی و رنگ های انیلین و دواجات به کار می گیرند . الکل اتیلیک حلال آلی بسیار خوبی است. لذا در آزمایشگاه ها و صنایع داروسازی کاربرد بسیار زیادی دارد در مواردی نیز الکل جهت جلوگیری از رشد میکروبها در فرآورده های دارویی به کار می رود. در پزشکی نیز الکل جهت ضد عفونی کردن ابزارهای پزشکی و پوست استفاده می شود.

ج) الکل ایزوپروپانول یا ایزوپروپیل الکل ماده ای بی رنگ و اشتعال پذیر با بویی تند می‌باشد. به طور گسترده به عنوان حلال و مایع تمیز کننده به خصوص برای حل کردن روغن ها استفاده می‌شود. ایزوپروپیل الکل به دلیل داشتن نقطه جوش نسبتا پایین سریعا تبخیر می‌شود. این ماده در آب، بنزن و اکثر حلال های آلی به راحتی حل می‌گردد، اما در محلول های حاوی نمک، انحلال پذیری ندارد. این ماده در بازار مواد شیمیایی به نام های ایزوپروپانول، ۲-پروپانول ،دی متیل کربینول مرسوم است. قدرت ضدعفونی ایزوپروپیل الکل از الکل طبی کمتر بوده و سمیت آن نیز از الکل متانول کمتر است.

الکل طبی و صنعتی

روشهای تشخیص الکل طبی و صنعتی

مشکل از آنجا آغاز می شود که قیمت الکل طبی (اتانول) نسبت به دیگر انواع الکل بالاتر است. به همین جهت برخی افراد سودجو اقدام به مخلوط نمودن آن با دیگر انواع الکل می نمایند. مخلوط جدید قدرت ضدعفونی کنندگی الکل طبی را ندارد ضمن آنکه ممکن است به شدت سمی شده باشد.

روشهای مختلفی برای تشخیص الکل طبی و صنعتی از یکدیگر ارائه شده است اما بطور قطع قابل اعتمادترین روش تشخیص، روش آزمایشگاهی با استفاده از کروماتوگراف گازی (GC) است. در این روش نمونه محلول به دستگاه کروماتوگراف تزریق می شود. طی این آزمایش، میزان الکل طبی(اتیلیک) و الکل متانول و الکل ایزوپروپانول موجود در مخلوط با دقت و اطمینان مشخص می شود.

لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.