اسید سوربیک

اسید سوربیک دارای فرمول C6H8O2 و وزن ملکولی ۱۱۲ در صنایع غذایی مورد استفاده قرار میگیرد. این اسید بصورت پودر سفیدرنگ کریستالی بوده و دارای بوی ویژه و اندکی تند است.

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی  اسید سوربیک

مورد استفاده در صنایع غذایی مطابق با استاندارد ۳۴۷۳

ردیف خصوصیات حد قابل قبول
۱ خلوص بر حسب C6H8O2 درصد وزنی بر اساس وزن خشک ۹۹-۱۰۱
۲ رطوبت حداکثر درصد وزنی ۰٫۵
۳ خاکسترسولفاته  حداکثر درصد وزنی ۰٫۲
۴ آلدئیدها   حداکثر درصد وزنی ۰٫۱
۵ دامنه ذوب ۱۳۲ تا ۱۳۵ درجه سلسیوس
۶ ارسنیک  حداکثر بر حسب As ۳ میلی گرم در کیلوگرم
۷ فلزات سنگین حداکثر بر حسب Pb ۱۰ میلی گرم در کیلوگرم

 

اسید سوربیک وترکیبات آن نظیر سوربات پتاسیم و سوربات کلسیم،  عموماً به عنوان نگهدارنده  مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرند. تاثیرات ضد میکروبی این مواد،  طیف گسترده ای از میکروارگانیزم ها را  فرا میگیرد به ویژه مخمر ها و کپک ها ، شامل انواعی که در تولید مایکو توکسینها تاثیر گذارند.

در میان باکتری ها ، گونه های هوازی بیش از سایرین گونه ها تحت تاثیر این نگهدارنده قرار می گیرند. اسید سوربیک و ترکیبات آن معمولا در کنار  دیگر مواد نگهدارنده، اثرات تشدید کنندگی از خود نشان می دهند.

اسید سوربیک

مزایا:

اسید سوربیک و مشتقات آن در محدوده وسیعی از مواد غذایی با طیف گسترده ای از pH قابل استفاده هستند. آنها با سایر ترکیبات موجود در مواد غذایی وارد واکنش متقابل نشده و از نظر ایجاد طعم یا رایحه خنثی عمل می کنند.

محدودیت ها :

این گروه از نگهدارنده ها در برخی مواد غذایی با ذکر حداکثر مقدار مجاز، مورد استفاده قرار می گیرند. میزان دریافت روزانه قابل قبول روزانه  ADI برای این نگهدارنده ها ۲۵mg/Kg وزن بدن مصرف کننده است. میزان رایج استفاده از اسید سوربیک در مواد غذایی جامد ۲۰۰۰ppm و در نوشیدنی ها ۳۰۰ppm است.انواع سوربات جامد بسیار پایدار هستند .از این ترکیبات نباید در تولیداتی که فرایند تخمیر در آنها نقش اساسی دارد استفاده نمود چرا که باعث ممانعت از فعالیت مخمر خواهد شد.

لطفا جهت اطلاعات بیشتر یا ارسال نمونه با ما تماس بگیرید.