استاندارد آب ژاول
آب ژاول

هیپوکلریت سدیم یا آب ژاول اولین بار در ایران با برند وایتکس در  مقیاس صنعتی در کشور تولید و توزیع شد. این ماده دو خصوصیت مهم دارد. گندزدایی و رنگبری. در فرایند تصفیه آب بیشتر از خصوصیت اول یعنی گندزدایی استفاده میشود. به ویژه آنکه با خطراتی که استفاده از کلر بصورت گاز ایجاد میشود تمایل به استفاده از مواد گندزدا و ضد عفونی کننده کم خطر تر بیشتر شده است. استاندارد آب ژاول یا هیپوکلریت سدیم  (آب ژاول محلولی است که دارای ۱۰ تا ۱۶ درصد هیپوکلریت سدیم در آب است. محلولهای تجاری وایتکس معمولاً حدود ۵ درصد هیپوکلریت سدیم دارند) برای استفاده در فرایند تصفیه آب استاندارد شماره INSO 8394 است که توسط سازمان ملی استاندارد تدوین و منتشر شده است.

استاندارد آب ژاول

در این استاندارد به ۱۴ پارامتر مورد توجه قرار گرفته است که در ادامه به آنها و حدود قابل قبولشان اشاره میشود:

استاندارد آب ژاول یا هیپوکلریت سدیم

ردیف ویژگی حدود قابل قبول
۱ وضعیت ظاهری شفاف و بدون رسوب و مواد قابل رویت
۲ دانسیته بر حسب  g/ml در ۲۰ درجه سانتیگراد ۱٫۱۳-۱٫۳۰
۳ خلوص بر حسب کلر فعال (درصد جرمی – حجمی) در زمان تحویل به مشتری ۱۸-۱۲
۴ سدیم کلرات (درصد جرمی) حداکثر (الف) ۵٫۴ درصد کلر فعال
۵ قلیاییت آزاد بر حسب NaOH (درصد جرمی) حداکثر ۱٫۲
۶ سدیم برومات بر حسب g/Kg کلر فعال ، حداکثر (ب) ۲٫۵
۷ آرسنیک AS بر حسب mg/Kg کلر فعال حداکثر ۱
۸ کادمیوم Cd بر حسب mg/Kg کلر فعال، حداکثر ۲٫۵
۹ کروم Cr بر حسب mg/Kg کلر فعال، حداکثر ۲٫۵
۱۰ جیوه Hg بر حسب mg/Kg کلر فعال، حداکثر ۳٫۵
۱۱ نیکل Ni بر حسب mg/Kg کلر فعال، حداکثر ۲٫۵
۱۲ سرب Pb بر حسب mg/Kg کلر فعال، حداکثر ۱۵
۱۳ آنتیموان Sb بر حسب mg/Kg کلر فعال، حداکثر ۲۰
۱۴ سلنیوم Se بر حسب mg/Kg کلر فعال، حداکثر ۲۰

الف: سدیم کلرات محصول جانبی فرایند تولید بوده و میتواند در مدت زمان نگه داری تولید شود. برای بدست آوردن حد قابل قبول سدیم کلرات بر حسب درصد (جرمی – حجمی) باید عدد ۵٫۴ در درصد کلر فعال ضرب شود. برای مثال برای نمونه سدیم هیپوکلرات با کلر فعال ۱۲ % ، مقدار حد قابل قبول برای سدیم کلرات ۰٫۶۵ درصد یا ۰٫۷ درصد خواهد بود.

ب: سدیم برومات محصول جانبی فرایند تولید است.

آزمایشگاه همکار استاندارد  آرین فن آزما میتواند برابر با استاندارد ملی ۸۳۹۴ مطابقت نمونه های ارسالی را با استاندارد ملی اندازه گیری و گزارش نماید. لطفا پیش از ارسال نمونه با ما تماس بگیرید.

اب ژاول