استاندارد آب استخر پرورش ماهی ۸۷۲۶

استاندارد آب استخر پرورش ماهی

استاندارد آب استخر پرورش ماهی

استاندارد آب استخر پرورش ماهی

استاندارد ملی  آب استخر پرورش ماهی ۸۷۲۶ ISIRI است. هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیهای آب مزارع و استخرهای پرورش ماهی از گونه های گرمآبی و سرد آبی رایج در کشور است. پرورش دهندگان ماهی ( مانند قزل آلا یا کپور) با استفاده از این استاندارد میتوانند از کیفیت آب استخرهای خود مطلع شوند.شاخصهای مورد توجه در این استاندارد عبارتند از:

 • دما
 • اکسیژن
 • دی اکسید کربن
 • pH
 • شفافیت
 • کل مواد محلول در آب (TDS)
 • کل مواد معلق در آب (TSS)
 • هدایت الکتریکی
 • قلیائیت کل
 • سختی کل
 • نیتریت
 • نیترات
 • آمونیاک
 • ارتوفسفات
 • هیدروژن سولفوره
 • آهن کل
 • مس
 • روی
 • کلر
 • جیوه
 • PCB
 • کادمیم

 محدوده شاخصهای استاندارد آب استخر پرورش ماهی (برابر با استاندارد ملی ۸۷۲۶)

ردیف شاخص دامنه مناسب برای ماهیان گرم آبی دامنه مناسب برای ماهیان سردآبی ملاحظات
۱ دما ۱۶-۳۰ درجه ۹-۱۷ درجه سانتیگراد
۲ اکسیژن ۲-۹ ۶-۱۲ میلی گرم بر لیتر.
۳ دی اکسید کربن ۲۰ کمتر از ۱۵ میلی گرم بر لیتر.
۴ pH ۶٫۵-۹٫۵ ۶٫۵-۸  
۵ شفافیت ۱۵-۳۵ سانتیمتر
۶ کل موارد محلول کمتر از ۲۰۰ میلی گرم بر لیتر
۷ هدایت الکتریکی بیشتر از ۸۰۰۰ میکروموس
۸ کل مواد معلق کمتر از ۸۰ میلی گرم بر لیتر
۹ قلیائیت کل بیشتر از ۷۵ بیشتر از ۲۰  میلی گرم بر لیتر
۱۰ سختی کل ۴۰۰ کمتر از ۴۰۰ میلی گرم بر لیتر
۱۱ نیتریت کمتر از ۰٫۲ کمتر از ۰٫۰۲ میلی گرم بر لیتر
۱۲ نیترات  ۲-۵  –  میلی گرم بر لیتر
۱۳  آمونیاک  کمتر از ۰٫۲ کمتر از ۰٫۰۱  میلی گرم بر لیتر
۱۴  ارتو فسفات  ۰٫۲-۰٫۵  –  
۱۵  هیدروژن سولفوره  کمتر از ۰٫۰۰۲  صفر  میلی گرم بر لیتر
۱۶  آهن کل  کمتر از ۰٫۹  کمتر از ۰٫۲  میلی گرم بر لیتر
۱۷  مس  ۰٫۱-۰٫۰۰۵  ۰٫۱-۰٫۰۰۵  میلی گرم بر لیتر
۱۸  روی  ۰٫۳-۲  ۰٫۵-۰٫۰۳  میلی گرم بر لیتر
۱۹  کلر  کمتر از ۰٫۰۲  کمتر از ۰٫۰۲  میلی گرم بر لیتر
۲۰ جیوه کمتر از ۰٫۲۵ کمتر از ۰٫۰۵ میلی گرم بر لیتر
۲۱ کادمیوم  میلی گرم بر لیتر۰٫۰۱۲-۰٫۰۰۴ ۳-۰٫۴ میلی گرم بر لیتر
۲۲ PCB ۵ میکروگرم بر لیتر

جهت مشاهده همه آزمایشهای آب لطفا به صفحه آزمایش آب مراجعه نمایید. جهت مشاهده نامه اداره کل شیلات استان تهران در مورد آزمایشگاه آرین فن آزما، لطفا به صفحه گواهینامه ها مراجعه فرمایید. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با آزمایشگاه تخصصی اب آرین فن آزما تماس حاصل نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.