آزمایش جار تست

انعقاد یک روش شیمیایی برای تصفیه آب و فاضلاب است که مواد شیمیایی مختلف مانند (سولفات آلومینیم ،سولفات فرو ، … ) را به مقادیر لازم و کافی به آب یا فاضلاب اضافه می کنند تا ذرات کوچک وسبک وغیر قابل ته نشین، به ذرات بزرگتر و سنگین تر و قابل ته نشین تبدیل شوند.

عوامل مختلفی مانند شرایط مخلوط کردن ، PH (دی اکسید کربن تولیدی می تواند مزاحم عمل انعقاد سازی شود. زیرا به جای ته نشینی مواد باعث شناوری آنها می شود، از طرفی اگرPH در محدوده مناسب نباشد در آن صورت لخته های ایجاد شده ریز ،سبک وشکننده خواهند بود.)، قلیائیت ،کدورت و درجه حرارت در کارایی و عملکرد یک منعقد کننده تاثیر گذار است.

جهت پیش بینی شرایط انعقاد مناسب برای تعیین میزان کافی مواد منعقدکننده و کمک منعقدکننده از دو شیوه مختلف استفاده میشود. شیوه اول متکی به اندازه گیری پتانسیل زتا است که به دلیل نیاز به وسایل آزمایشگاهی پیچیده، مورد استفاده وسیع قرار نگرفته است. راه دوم انجام  آزمایش جارتست است که برخلاف پتانسیل زتا بسیار رایج و آسان است. در این تست معمولا از شش ظرف شیشه ای و یک دستگاه همزن که به طور همزمان محتویات همه ظرف ها را بهم می زند استفاده می شود. مواردی که می تواند توسط این روش مورد ارزیابی قرار گیرد شامل این موارد است: سرعت اختلاط، مدت زمان اختلاط، نوع و میزان ماده منعقدکننده، pH، اندازه لخته، دما، خصوصیات ته نشینی، زمان تشکیل لخته و زلال بودن آب تصفیه شده.

آزمایش جارتست میزان تاثیر مواد شیمیایی در فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب را نشان می­دهد. این آزمایش یک روش ساده و تجربی برای ارزیابی انعقاد، لخته سازی  و ته نشینی در تصفیه ­خانه­ های آب و فاضلاب است. آزمایش جار را می­توان مدلی کوچک از واحدهای اختلاط سریع، انعقاد و ته نشینی در تصفیه­ خانه­ ها به حساب آورد. در این روش افزودن از مواد شیمیایی خصوصاً موادی مانند  سولفات آلومینیوم، کلریدآهن و انواع پلیمرها برای کاهش کدورت آب استفاده می­شود. با استفاده از آزمایش جار، طراحان و بهره برداران می­توانند میزان تزریق مواد منعقدکننده را با توجه به تغییرات کدورت، رنگ و سایر پارامترهای شاخص کیفیت آب و فاضلاب، بصورت تقریبی تعیین کنند. سپس با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش میزان تزریق مواد شیمیایی را درمقیاس صنعتی( تصفیه خانه) تنظیم نمایند. بعلاوه این آزمایش ابزار کارآمدی جهت بررسی منعقدکننده ها یا پلیمرهای جدید و مقایسه آنها با یکدیگر باشد.جارتست

در تصفیه آب معمولاً کاهش کدورت و مواد معلق پارامترهای شاخص هستند. در مورد فاضلاب عموماً بار آلودگی یعنی BOD ,COD پارامترهای شاخص هستند. به این معنا که پس از آزمایش جار آب، میزان کاهش کدورت اندازه گیری میشود. در مورد فاضلاب هم، قبل و بعد از جارتست بار آلودگی بخصوص COD که مدت زمان آزمایش آن کوتاه است اندازه گیری میشود. نتیجه تغییرات بارآلودگی با توجه به میزان و نوع منعقد کننده، منعقد کننده و دز مصرفی آن را نشان خواهد داد.
آزمایشگاه همکار استاندارد آرین فن آزما آزمایش جار تست را حسب سناریو کارفرما و یا تجربیات خود انجام میدهد.
آزمایش آب، فاضلاب و پساب صنعتی، پساب آبکاری

آزمایش جار تست

آزمایش جارتست