آزمایش آب استخر

آزمایش آب استخر

آزمایش آب استخر

شنا از جمله ورزشهای بسیار مفرح و پرطرفدار است. در عموم شهرهای کشور امکان شنا در استخرهای عمومی یا خصوصی وجود دارد. طبیعتاً اگر آب استخر کیفیت مطلوبی نداشته باشد برکیفیت این ورزش فرح بخش تاثیرات نامطلوبی خواهد داشت. با توجه به اهمیت موضوع، چند استاندارد ملی ویژه استخرهای شنا تدوین شده است. از جمله آنها استاندارد شماره ۹۴۱۲ و ۱۱۲۰۳ می باشد. بخشی از مندرجات این دو استاندارد که مرتبط با کیفیت آب استخرهای شنا است، در ادامه قابل مطالعه می باشد.

میزان گردش آب

آب استخر در یک چرخه یا سیکل گردش میکند. به این معنا که آب از نقاطی مشخص در استخر خارج می شود. سپس فیلتر، تصفیه یا ضدعفونی می شود و بعد مجددا به استخر بازگردانده میشود. هرچه میزان گردش بیشتر باشد اجسام یا مواد نامطلوب سریعتر از آب خارج می شوند. در استاندارد ملی ۱۱۲۰۳ مطابق جدول زیر نرخ گردش آب پیشنهاد شده است:

نوع استخر مدت زمان گردش آب (ساعت)
استخر کودکان ۱
استخر آموزشی ۵
استخر تفریحی ۳
استخر مسابقه ۶
استخر آبگرم ۵
استخر درمانی ۵
استخر شیرجه ۶

 

آبی که در استخر شنا وجود دارد باید خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مشخصی داشته باشد. در غیر این صورت شناگران دچار انواع حساسیتها و حتی برخی بیماریها می شوند. در استاندارد ملی ۱۱۲۰۳ به موارد زیر اشاره شده است:

ویژگی شیمیایی و فیزیکی آب استخر شنا

ویژگی فیزیکی و شیمیایی حدود مجاز
pH برای استخرهایی که با کلرگندزدایی می شوند ۷٫۲ تا ۷٫۸

برای استخرهایی که با برومین و سایر روشها گندزدایی می شوند. ۷٫۲ تا ۸

کلرین ترکیبی  حداکثر ۰٫۴ میلی گرم در لیتر

(در صورتی که از کلر جهت گندزدایی استفاده شود)

کلرین آزاد   ۱تا ۳ میلی گرم در لیتر

( در صورتی که از کلر جهت گندزدایی استفاده شود)

برومین باقی مانده  ۲تا ۵ میلی گرم در لیتر ( در صورتی که از برومین جهت گندزدایی استفاده شود)
غلظت ازن  حداکثر ۰٫۱۲ میلی گرم در لیتر

( در صورتی که از ازن جهت گندزدایی استفاده شود)

تری هالومتان  حداکثر۰٫۲ میلی گرم در لیتر
پرمنگنات پتاسیم حداکثر ۱۰ میلی گرم بر لیتر
قلیائیت بین ۸۰ تا ۱۲۰ میلی گرم در لیتر
سختی سختی بین ۱۸۰ تا ۲۵۰ میلی گرم در لیتر
کل جامدات محلول (TDS) حداکثر ۸۰۰ میلی گرم بر لیتر
سولفات مس حداکثر ۱ میلی گرم بر لیتر
کدورت حداکثر ۰٫۵ NTU
شفافیت دید قائم در تمام عمق برای کل استخر

 

جهت اطلاع از ویژگی میکروبی آب استخر لطفا به صفحه کیفیت آب استخر شنا مراجعه نمایید.

 

برنامه زمانبندی جهت نمونه برداری از آب استخر

مواردی که باید آزمایش شده و یا ثبت گردند دوره زمانی
pH ۳ بار در روز
کلر ترکیبی ۳ بار در روز
کلر آزاد ۳ بار در روز
برم باقیمانده (در صورت استفاده) ۳ بار در روز
ازن در هوا  (در صورت استفاده) روزانه
ازن در آب  (در صورت استفاده) روزانه
شفافیت ۳ بار در روز
قلیاِییت هر هفته
سختی هر هفته
کل جامدات محلول هر هفته
شاخص اشباع هر هفته
شاخصهای میکروبی میکروبی هر هفته

نکته: در مورد pH و کلر آزاد باقیمانده، با توجه به لزوم اندازه گیری سه بار در روز این دو پارامتر، در استاندارد ملی توصیه شده است از کیتهای سنجش یا ابزار الکترونیکی برای اندازه گیری آنها استفاده شود.

آزمایش آب استخر

آزمایشگاه استاندارد آرین فن آزما کلیه تستهای مرتبط با کیفیت آب استخر را انجام میدهد. جهت استفاده از خدمات این آزمایشگاه میتوانید از ما درخواست تکنسین جهت نمونه برداری نمایید و یا ضمن تماس با آزمایشگاه و دریافت اطلاعات لازم در مورد نحوه نمونه برداری، شخصاً نمونه گیری را انجام داده و آن را برای ما ارسال نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.