آزمایشگاه معتمد محیط زیست : آزمایشگاه معتمد محیط زیست به آزمایشگاهی گفته می شود که از سازمان حفاظت محیط زیست برای انجام برخی آزمونها و گزارش نتایج طرحهای خوداظهاری در پایش گواهی دریافت کرده باشد. نحوه تاسیس و فعالیت این آزمایشگاهها در شیوه نامه آزمایشگاه معتمد محیط زیست که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست منتشر شده، مشخص شده است.

پس از آنکه برای نخستین بار در برنامه ۵ ساله چهارم توسعه کشور شرکتهای صنعتی، خدماتی و عمرانی بزرگ موظف شدند که میزان انتشار آلایندگی خود را مطابق با طرح خوداظهاری در پایش به سازمان حفاظت محیط زیست کشور اعلام کنند. آزمایشگاه هایی تاسیس و تجهیز شدند تا بتوانند نمونه برداری و اندازه گیریها را مطابق با ضوابط اعلام شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست انجام دهند.

آزمایشگاه معتمد محیط زیست

در لیست آزمایشگاههای معتمد محیط زیست که از سوی سازمان منتشر شده است ۳۱۳ شرکت وجود دارد. پارامترهای مورد سنجش آزمایشگاههای معتمد از سوی سازمان به بخشهای زیر تقسیم شده است:

 • بخش شیمی
 • بخش فلزات سنگین مرتبط است با اندازه گیری فلزات سنگین در نمونه های محلول و جامد
 • بخش بیولوژی با اندازه گیری میکروبهای موجود در آب و شاخصهای دستگاههای بیخطرساز پسماندهای بیمارستانی مرتبط است.
 • بخش خاک با مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک ارتباط دارد.
 • بخش هوا- منابع ثابت مرتبط است با اندازه گیری گازها و ذرات خارج شونده از دودکشها
 • بخش هوا و صدای محیطی مرتبط است با اندازه گیری پارامترهای استاندارد هوای پاک و صدای محیطی
 • بخش هوا و منابع متحرک (اگزوز) با اندازه گیری گازهای خروجی از اگزوز خودروها ارتباط دارد
 • بخش هیدروکربنهای نفتی و سموم نیز با تعیین برشهای نفتی و اندازه گیری سموم کشاورزی مرتبط است.

دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست که متولی نظارت برآزمایشگاههای معتمد سراسر کشوراست به آزمایشگاههای معتمد در بخشهای زیر گواهی میدهد:

 • بخش شیمی : با سنجش آنیونها و کاتیونها ارتباط دارد.

 مانند: pH ، شوری، هدایت الکتریکی ، کل مواد جامد محلول، کل مواد جامد معلق

 آنیونها شامل: نیترات، نیتریت، سولفید، سولفیت، سولفات، فسفات، فسفر کل، کلراید، یداید، برماید، فلوراید،کربنات، بی کربنات، سیانید

کاتیونها شامل: سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آمونیوم

 • بخش فلزات سنگین: با اندازه گیری فلزات سنگین در نمونه های محلول و جامد مرتبط است. مانند: کادمیوم، سرب، جیوه، استرانسیم، سلنیم، ارسنیک، آهن، مس، کرم، نیکل، کبالت، مولیبدن، روی، وانادیوم، برلیوم، قلع، آلومینیوم و منگنز در آب یا خاک و یا هر دو
 • بخش بیولوژی: با اندازه گیری میکروبهای موجود در آب و شاخصهای دستگاههای بیخطرساز پسماندهای بیمارستانی مرتبط است. مانند : باسیلوس سوبتلیس، باسیلوس استارئوس ترموفیلوس، بوویدیک،  فکال کلیفرم، توتال کلیفرم
 • بخش خاک:  با مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک ارتباط دارد. مانند: درصد رطوبت، بافت خاک، درصد اشباع، چگالی ذرات، سولفات، کلراید، سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، مواد آلی، کل مواد آلی ، ECو pH
 • بخش هوا- منابع ثابت:  با اندازه گیری گازها و ذرات خارج شونده از دودکشها مرتبط است. مانند: ذرات خروجی از دودکش و گازهای دی اکسید کربن، منوکسید کربن، اکسید نیتروژن، دی اکسید نیتروژن، اکسید گوگرد، اکسیژن، سولفید هیدروژن
 • بخش هوا و صدای محیطی: با اندازه گیری پارامترهای استاندارد هوای پاک و صدای محیطی مرتبط است. مانند: ذرات ۲٫۵ میکرون و کوچکتر، ذرات ۱۰ میکرون و کوچکتر، بنزن، تولوئن، زایلن، دی اکسید کربن، منوکسید کربن، اکسید نیتروژن، دی اکسید نیتروژن، اکسید گوگرد، اکسیژن، میانگین تراز صوتی، تراز صوتی معادل ماکزیمم و مینیمم
 • بخش هوا و منابع متحرک (اگزوز): با اندازه گیری گازهای خروجی از اگزوز خودروها ارتباط دارد. مانند: ضریب لاندا، کل هیدروکربنهای نسوخته، تیرگی، دی اکسید کربن، منوکسید کربن، اکسید نیتروژن، دی اکسید نیتروژن، اکسید گوگرد، اکسیژن
 • بخش هیدروکربنهای نفتی و سموم: با تعیین برشهای نفتی و اندازه گیری سموم کشاورزی مرتبط است. PCBs، اندرین، آلدرین، بنزن، تولوئن، زایلن

لیست شرکتهای معتمد محیط زیست

 آذربایجان شرقی ،  آذربایجان غربی ،  اردبیل ،  اصفهان ،  البرز کرج،  ایلام ،  بوشهر ، ، تهران آزمایشگاههای خصوصی ، خراسان رضوی مشهد،  خراسان جنوبی ،  خراسان شمالی ،  خوزستان،  چهارمحال بختیاری ،  زنجان ، سمنان ،  سیستان و بلوچستان،  فارس،  قزوین،  قم ،  کرمان،  کرمانشاه، کردستان،  کهگیلویه و بویراحمد ، گلستان،  گیلان ، لرستان ، مازندران،  مرکزی ،  هرمزگان،  همدان،  یزد 

آزمایشگاه معتمد محیط زیست تهران

آزمایشگاه دانش بنیان آرین فن آزما یکی از آزمایشگاههای معتمد استان تهران میباشد که فعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ آغاز نموده است و از آن تاریخ تاکنون با شرکتهای متعددی در حوزه نفت، گاز ، پتروشیمی، نیروگاه تولید برق، صنایع پالایشگاهی، صنایع فولاد، صنایع کاشی و سرامیک، صنایع غذایی، صنایع خودروسازی، صنایع آبکاری، دامداریها و استخر پرورش ماهی و میگو و صنایع تبدیلی و کشاورزی و مجتمع های خدماتی و تجاری همکاری داشته است.

تجهیزات لازم را دارند  گواهی می دهد. به این معنا که آزمایشگاه معتمد تنها در پارامترهایی که در گواهینامه قید شده است مجاز به اندازه گیری و آزمون و گزارش نتایج برای طرحهای خوداظهاری در پایش یا پایشهای مرتبط با ایزو ۱۴۰۰۱ است.

بنابرضوابط مندرج در شیوه نامه آزمایشگاه معتمد محیط زیست، کلیه شرکتهای صنعتی و خدماتی موظفند طرح خوداظهاری در پایش را با همکاری یک آزمایشگاه معتمد انجام دهند. شرکتها اختیار دارند از فهرست آزمایشگاههای منتشر شده از سوی سازمان محیط زیست ، هر آزمایشگاهی را که تمایل داشتند انتخاب کنند. حتی شرکتها میتوانند از خدمات آزمایشگاههای خارج از استان محل استقرار خود نیز استفاده نمایند.

 آزمایشگاه معتمد محیط زیست آرین فن آزما در شهر تهران استقرار دارد و به علت پوشش دادن تقریبی کلیه بخشها و آزمونها از یک سو و وجود یک تیم مجهز نمونه برداری از سوی دیگر، آماده ارائه خدمت به شرکتهای متقاضی در سراسر کشور است.

جهت اطلاع از مجموعه گواهینامه های این آزمایشگاه میتوانید به لینک گواهینامه مراجعه نمایید. همچنین جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا ارسال نمونه لطفاً با ما تماس بگیرید. توضیح اینکه با توجه به ضوابط اعلام شده از سوی سازمان جهت انجام پایشهای مربوط به خوداظهاری صنایع و خدمات و لزوم اطلاع رسانی به سازمان، دستکم ۱۰ روز قبل از نمونه برداری، خواهشمند است در صورت تمایل به استفاده از خدمات این آزمایشگاه، درخواست پایش پیش از پایان مهلت قانونی به این آزمایشگاه ارائه گردد.

هوا و صوتآزمایشگاه معتمد محیط زیست

آزمایشگاه معتمد