آزمایشگاه خاک کشاورزی تهران

در آزمایشگاه  آرین فن آزما با هدف مشخص نمودن بافت و املاح شیمیایی خاک کشاورزی، تست های فیزیکی و آزمونهای شیمیایی خاک انجام می شود.  آنچه مشخص است گیاهان در خاک مناسب بهتر رشد می کنند به همین دلیل کارشناسان به کشاورزان و باغداران توصیه می کنند پیش از کشت، از کیفیت خاک مزرعه و باغ خود با انجام آزمایش مطلع شود. اهمیت انجام آزمایش در آن است که مشخص می شود خاک از نظر کیفی چه کمبود ( و گاه زیادبودی) دارد و آیا خاک نیازی به کود دارد؟ اگر بله به چه نوع کودی نیاز دارد؟

آزمایشگاه خاک کشاورزی تهران

 آزمایشهای رایج خاک کشاورزی

تعیین بافت خاک تعیین کاتیونها و آنیونهای محلول
تعیین هدایت الکتریکی یا شوری تعیین پی اچ pH
تعیین میزان آهک تعیین درصد مواد آلی
تعیین درصد ازت کل تعیین میزان فسفر کل
تعیین میزان پتاسیم تعیین عناصر ریز مغذی خاک
تعیین بور قابل جذب تعیین درصد رطوبت اشباع
تعیین درصد ژیپس تعیین کلسیم ومنیزیم قابل جذب
تعیین سدیم محلول تعیین گوگرد کل
تعیین ازت آمونیاکی تعیین جرم ظاهری
تعیین سدیم تبادلی تعیین ظرفیت تبادل کاتیونی
تعیین سیلیس کل تعیین آلومینیوم
تعیین اسیدیته فعال تعیین سرب
تعیین نیکل تعیین کادمیم
تعیین مولیبدن تعیین گوگرد قابل جذب گیاه
تعیین سیلیس قابل جذب تعیین ازت نیتراته
تعیین کبالت تعیین کروم
تعیین آرسنیک تعیین جیوه
تعیین قلع تعیین سلنیم

 روش نمونه برداری از خاک زراعی

نمونه برداری از خاک باید به طریقی انجام شود که بتوان اطمینان حاصل نمود، نمونه نهایی نماینده همه خاکهای مزرعه است. معمولا برای حصول به آن باید از روشهای مناسب برای نمونه برداری خاک استفاده کرد. برای مثال در روش رایج زیگزاگی مزارع به قطعات پنج هکتاری تقسیم میشوند. سپس فرد نمونه بردار بصورت زیگزاگی از پانزده تا بیست نقطه نمونه برداری می کند. برای اینکار نیز ابتدا سطح خاک با بیل تمیز شده و از عمق  ۱۰ تا ۳۰ سانتیمتری (بسته به نوع گیاه) نمونه برداری میشود. نمونه های جمع آوری شده مخلوط و نمونه نهایی با وزن یک تا دو کیلوگرم  در یک کیسه پلاستیکی ریخته و به آزمایشگاه ارسال میشود. از نظر زمانی نیز قاعدتاً نمونه برداری باید پیش از کاشت محصول انجام شود تا چنانچه آزمایش، نیاز خاک به یک یا چند عنصر را نشان دهد، عملیات کوددهی آغاز شود.

آزمایشگاه خاک کشاورزی آرین فن آزما در تهران، بلوار کشاورز آماده خدمت رسانی به مشتریان محترم می باشد. لطفا پیش از ارسال نمونه با ما تماس بگیرید. جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه آزمایش خاک کشاورزی مراجعه فرمایید.

 آزمایشگاه خاک کشاورزی تهران