آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی به آزمایشگاهی گفته میشود که تجهیزات و دستگاههای آزمایشگاهی نقش اصلی را در انجام آزمون ایفا نمایند و به بیان دیگر فقدان دستگاه برابر با عدم امکان انجام آزمون باشد.

در آزمایشگاه  آرین فن آزما تجهیزات زیر موجود است:

۱ ) ICP MASS : با استفاده از این دستگاه میتوان غلظت مجموعه ای از فلزات را در آب، خاک، پسماند، بافت گیاهی و جانوری اندازه گیری نمود. استفاده از این دستگاه دو حسن مهم دارد. اول اینکه سرعت اندازه گیری به نحوه محسوسی افزایش می یابد. برای مثال مدت زمان لازم برای اندازه گیری ۱۵ فلز با دستگاه ICP یک دهم زمان اندازه گیری این فلزات توسط دستگاه جذب اتمی است.

دوم اینکه دقت اندازه گیری به نحوه قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. در حالیکه دقت اندازه گیری در روش جذب اتمی معمولا در حد  ppm است در روش اندازه گیری فلزات با ICP MASS دقت در حد ppb است. یعنی یک هزار برابر دقیقتر. بنابراین هنگامیکه فلزات متعددی قرار است سنجیده شوند استفاده از ICP MASS بصرفه تر نیز هست.

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

۲) دستگاه جذب اتمی: این دستگاه از نظر فناوری قدیمی تر از ICP است اما به علت قابلیتهایی که دارد کماکان مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه با دقتهای متفاوتی میتواند اندازه گیری را انجام دهد. در واقع اگر از کوره گرافیتی برای اتمیزه نمودن فلزات استفاده شود دقت اندازه گیری نسبت به زمانی که با شعله فلزات اتمیزه شوند بیشتر خواهد بود.

۳) دستگاه GC: کروتوماگرافی گازی روشی است فیزیکی که از آن برای جداسازی، شناسایی و اندازه‌گیری اجزای فرار مواد استفاده میشود. اصولا موادی با GC قابل شناسایی هستند که وقتی بخار میشوند تجزیه نشوند. به کار می‌رود. دتکتورهای مورد استفاده در آزمایشگاه آرین فن ازما عبارتند از دتکتورFlame Ionization Detector  یا FID که از آن برای تشخیص ترکیبات کربن دار و دتکتور Electron Capture detector  یا ECD که برای تشخیص ترکیبات هالوژن دار مانند سموم کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد.

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

۴) دستگاه اسپکتروفتومتر: این دستگاه عمومی ترین دستگاه موجود در آزمایشگاه آنالیز دستگاهی است. این دستگاه با استفاده از میزان اندازه جذب نور توسط نمونه‌ها، غلظت آن‌ها را تعیین می‌کند. اسپکتروفوتومتر بسته به نوعشان سه دسته موج تواید میکنند. امواج مرئی که پرکاربردترین است، امواج فرابنفش و امواج فروسرخ.

جهت استفاده از خدمات آزمایشگاه آرین فن آزما در زمینه اندازه گیری فلزات سنگین، هیدروکربنهای نفتی و باقیمانده سموم کشاورزی  لطفا با ما تماس حاصل فرماید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.