آب دارویی

آب دارویی یا آب داروسازی به مجموعه آبهایی گفته میشود که در صنعت داروسازی مورد استفاده قرار میگیرد. آبهای مذکور هریک به تناسب محل و میزان مصرف خصوصیات و ویژگیهای مخصوص به خود را دارند. عموماً استانداردهای مورد استفاده برای بررسی کیفیت این آبها، استانداردهای آمریکا یا کمیسیون اروپایی یا فارماکوپه است.

آب قابل تزریق WFI (Water for Injection)
این آب کیفیتش به گونه ای است که در صورت تزریق و ورود به بدن مشکل برای انسان ایجاد نمیکند. چه از نظر پارامترهای شیمیایی و چه از نظر پارارمترهای میکروبی چنین آبی لازم است در سطح استانداردهای لازم باشد. برای مثال در استاندارد فارماکوپه به پارامترهای دما، هدایت الکتریکی، کلراید، نیترات، آلومینیوم، فلزات سنگین و اندوتوکسینها اشاره شده است. صنایع داروسازی این نوع آب را در بسته های کوچک و بزرگ بسته بندی و به فروش میرسانند.

آب دارویی

آب خالص
آب خالص در تولید محصولاتی که به بدن تزریق نمیشوند کاربرد دارد. عموماً با استفاده از فرایند اسمز معکوس تولید میشود. بعضا ملاحظه میشود که صنایع داروسازی این نوع آب را هم بصورت بسته بندی بفروش میرسانند.

آب استریل خالص
از آب استریل خالص برای داروهایی که از طریق بلعیدن یا استنشاق کردن وارد بدن میشوند استفاده میشود.

آزمایش آب دارویی
آزمایشگاه تخصصی آب آرین فن آزما با بهره مندی از دستگاههای پیشرفته آزمایشگاهی و متخصصان مجرب آمادگی دارد کیفیت انواع آبهای مورد استفاده در صنایع و کارخانه های داروسازی را مورد سنجش قرار دهد. آزمایشگاه آرین فن آزما دارای سه آزمایشگاه شیمی، آزمایشگاه میکروبی و آزمایشگاه آنالیز دستگاهی است. در این آزمایشگاهها میزان املاح و یونهای محلول در آب، میکروبهای موجود در آب و فلزات سنگین و سموم موجود در آب قبل و بعد از فرایند تصفیه اندازه گیری میشود. لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا ارسال نمونه جهت انجام آزمونهای لازم یا درخواست اعزام تیم نمونه بردار با آزمایشگاه آرین فن آزما تماس حاصل فرمایید.

صفحات مرتبط: آب صنعتی ، آزمایش آب ، آب آشامیدنی