آزمایشگاه هوا و صوت

در آزمایشگاه هوا و صوت شرکت آرین فن آزما پارامترهای متعددی قابل اندازه گیری و پایش است که بطور خلاصه عبارتند از گازهای حاصل از احتراق خارج شده از دودکش صنایع و اگزوز خودروها ، ذرات خارج شده از دودکش صنایع و اگزوز خودروها، تراز صوتی هوای محیطی، ذرات و گازهای هوای محیطی. این آزمایشگاه پرسابقه ترین بخش شرکت آرین فن آزما است که از همان بدو تاسیس در سال 1386 فعال بوده است و از سازمان حفاظت محیط زیست دارای گواهینامه آزمایشگاه معتمد است. جهت اطلاعات بیشتر میتوانید به صفحه هوا و صوت مراجعه بفرمایید.