کیفیت آب پرورش ماهی خاویار

کیفیت آب پرورش ماهی خاویار
با ترویج پرورش ماهیان خاویاری در خارج از زیستگاه طبیعی آنها، موسسه تحقیقات شیلات ایران دستورالعملی جهت پرورش بچه ماهیان خاویاری منتشر نموده است که بخشی از آن به کیفیت آب مورد نیاز جهت پرورش ماهی خاویار اختصاص داده شده است که در ادامه قابل مشاهده و استفاده می باشد.

کیفیت آب پرورش ماهی خاویار

با توجه به اهمیت پارامترهای اکسیژن محلول در آب، pH و درجه حرارت آب، این پارامترها باید هر روز سه مرتبه در ساعات صبح، ظهر و شب اندازه گیری شوند. اکسیژن هم در ورودی و هم خروجی استخر لازم است اندازه گیری شود. آمونیاک نیز که ماده ای سمی برای ماهی ها است باید هر سه روز یکبار در استخر اندازه گیری شود.

ردیف پارامتر میزان
1 اکسیژن حداقل 6 میلی گرم در لیتر
2 دمای آب متوسط بین 18 تا 26 درجه سانتیگراد
3 گاز کربنیک حداکثر 5 میلی گرم در لیتر
4 سولفید هیدروژن در حد صفر
5 آمونیوم حداکثر 0.5 میلی گرم در لیتر
6 نیتریت حداکثر 0.1 میلی گرم در لیتر
7 نیترات کمتر از 1 میلی گرم در لیتر
8 فسفات حداکثر 0.2 میلی گرم در لیتر
9 سولفات حداکثر 10 میلی گرم در لیتر
10 آهن حداکثر 1 میلی گرم در لیتر
11 کلر حداکثر 1 میلی گرم در آب
12 pH بین 7 تا 8
13 سختی بر مبنای غلظت کربنات کلسیم 100 تا 200 قسمت در میلیون ppm
14 هدایت الکتریکی حداکثر 2000 میکر موس بر سانتیمتر مربع

با توجه به زیستگاه اصلی این گروه از ماهیها که دریای خزر است، استفاده از آبهای شور هم برای پرورش آنها به شرطی که محدوده پارامترهای آن بیشتر از موارد چدول بالا نباشد امکان پذیر است. آزمایشگاه تخصصی آب آرین فن آزما کلیه پارامترهای شیمیایی و میکروبی مرتبط با کیفیت آب را اندازه گیری می نماید. لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا ارسال نمونه جهت اندازه گیری و سنجش پارامترهای با ما تماس حاصل فرمایید.
صفحات مرتبط : آب پرورش بچه ماهی ،آب مناسب پرورش ماهی قزل آلا ،ضوابط پرورش ماهی در قفس ،آب مناسب پرورش کپور