فسفات آب

فسفات یونی باسه بار منفی مشتق شده از اسید فسفریک است. بیشتر انواع فسفات محلول در آب هستند. از ترکیبات مهم یون فسفات میتوان از منوآمونیوم فسفات با کاربرد کود و غذای حیوانات، دی آمونیوم فسفات با کاربرد کود، سدیم فسفات با کاربرد عامل تصفیه و پاک کننده، سدیم تری پلی فسفات با کاربرد شوینده، سدیم متافسفات با کاربرد نرم کننده آب، فسفات کلسیم با کاربرد در صنایع غذایی، فسفات پتاسیم با کاربرد کود نام برد. اهمیت میزان فسفات در خاک معمولا به علت تاثیرش در افزایش تولید محصولات کشاورزی است اما اهمیت فسفات در آب اغلب بخاطر نقشش در پدیده شکوفایی جلبکی یا اوتروفیکاسیون است و البته گاهی نیز بخاطر اثرش بر کاهش رسوبات در دیگ بخار و سایر تجهیزات است.

فرمول یون فسفات

فسفات و محصولات کشاورزی
فسفر همراه با نیتروژن و پتاسیم از عناصر اصلی مورد نیاز گیاهان برای رشد و نمو است. فسفر بر فرایند فتوسنتز گیاه، تبادلات انرژی و تشکیل ملکولهای DNA تاثیر مستقیم دارد و فقدانش بر کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی تاثیر سوء دارد. با اینحال به علل مختلفی از جمله محلول بودن فسفات، بجای استفاده مستقیم از فسفر، از فسفات در کودهای حاوی فسفر استفاده میشود کودهایی مثل فسفات ساده، غلیظ و آمونیوم فسفات.

شکوفایی جلبکی
در اکوسیستمهای آبی حضور بیش از اندازه مواد غذایی موجب میشود جمعیت جلبکها بصورت انفجاری اقزایش یابد. این افزایش ناگهانی بخودی خود موجب تیره و غیر زیبا شدن آب می شود. اما مشکل اصلی زمانی آغاز می شود که انبوه جلبکها میمیرند. اینبار جمعیت باکتریهای تجزیه کننده مصرف کننده اکسیژن آب به یکباره افزایش می یابد که موجب کاهش غلظت اکسیژن محلول و در موارد حاد مرگ دسته جمعی ماهی ها می شود. یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد شکوفایی جلبکی یا اوتریفیکاسیون، یون فسفات محلول در آب است. این یون معمولا همراه زهاب کشاورزی یا شوینده های موجود در فاضلاب وارد برکه، تالاب و دریاچه می شود.

فسفات آب

رسوبات
یون فسفات موجود در آب یکی از پارامترهای مهم در کنترل کیفیت آب دیگ بخار و سایر تجهیزات نظیر لباسشویی و انواع پکیج است. در حالت کلی میتوان گفت فسفات مانع تشکیل رسوب کربنات کلسیم میشود. اما اگر میزان و محل استفاده فسفات کنترل نشود خودش هم ممکن است با تشکیل فسفات منیزیم ایجاد مشکل کند. در استاندارد ملی 6039 مربوط به کیفیت آب دیگ بخار محدوده فسفات در شرایط مختلف قید شده است.

آزمایشگاه دانش بنیان آرین فن آزما پارامتر فسفات را در آب مورد استفاده در دیگ بخار و در آب برکه ها، استخرها، دریاچه ها و رودخانه ها نمونه برداری، آزمایش و اندازه گیری می نماید. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.

صفحات مرتبط: فسفر خاک ، آزمایش آب ، آزمایش آب کشاورزی