ضوابط پرورش ماهی در قفس

ضوابط پرورش ماهی در قفس

پرورش ماهی در قفس یکی از روشهای نوین در صنعت شیلات کشور است. برای اولین بار تولید ماهی به این روش بصورت آزمایشی در دریاچه سد دز انجام شد و پس از آن این روش تولید به تدریج به دیگر مناطق مستعد بخصوص دریای عمان، خلیج فارس و دریای خزر گسترش یافت. هم اکنون این روش تولید در استانها گیلان، مازندران، بوشهر و به ویژه هرمزگان مورد استفاده قرار گرفته است. از مزایای پرورش ماهی در قفس میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1- هزینه سرمایه گذاری اولیه نسبتا کم
2- استفاده حداکثر از منابع آب موجود
3- عدم نیاز به اختصاص زمین و آماده سازی مزرعه
4- برداشت آسان ماهی بصورت زنده و سهولت امکان ذخیره سازی و حمل و نقل آنها

در پیش نویس ضوابط پرورش ماهی در قفس (نشریه سازمان برنامه شماره 823) به موارد متعددی اشاره شده است که در این صفحه اختصاصاً به موضوع کیفیت آب مناسب اشاره خواهد شد. جهت اطلاع از دیگر شرایط پرورش ماهی در قفس لطفا به اصل مدرک مراجعه شود.

کیفیت آب

پارامتر آب محدوده قابل قبول واحد ملاحظات
دمای آب 20-31 سانتیگراد خلیج فارس و دریای عمان
دمای آب 10-30 سانتیگراد دریای خزر
کدورت 10> NTU
مواد جامد معلق حداکثر 10 میلی گرم بر لیتر
سرعت جریان آب حداقل 10 و حداکثر 100 سانتی متر بر ثانیه

ویژگی شیمیایی آب محل استقرار قفس های دریایی

پارامتر استاندارد قابل قبول واحد
نیترات حداکثر 200 میلیگرم در لیتر
نیتریت حداکثر 4 میلیگرم در لیتر
فسفات حداکثر 70 میلیگرم در لیتر
پی اچ 7-8.5 میلیگرم در لیتر
اکسیژن بیولوژیکی مورد نیاز حداکثر 5 میلیگرم در لیتر
اکسیژن شیمیایی مورد نیاز حداکثر 3 میلیگرم در لیتر
آمونیاک حداکثر 0.5 میلیگرم در لیتر
شوری 5-15 دریای خزر
شوری 15-35 خلیج فارس و دریای عمان
اکسیژن محلول حداقل 4 میلیگرم در لیتر برای ماهیان سطح زی
اکسیژن محلول حداقل 3 میلیگرم در لیتر برای ماهیان کف زی

 

ویژگی میکروبیولوژی آب محل استقرار قفسهای دریایی

نوع باکتری تعداد در میلی لیتر
اشرشیاکلی حداکثر 3000

 

حداکثر میزان مجاز فلزات سنگین موجود در آب در اطراف قفسهای دریایی(واحد میلیگرم در لیتر)

عنصر میزان قابل قبول
کادمیوم 0.3
منگنز 1
آهن 1
روی 0.1
قلع 1
کروم 1
سرب 0.1
جیوه 0.004
نیکل 0.1
آلومینیوم 0.1
مس 0.1

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا ارسال نمونه آب جهت انجام تستهای لازم لطفا با ازمایشگاه استاندارد آب ارین فن آزما تماس حاصل فرمایید.