حد مجاز کلر در آب کشاورزی

حد مجاز کلر در آب کشاورزی ارتباط زیادی با نوع گیاهان کاشته شده و شیوه آبیاری دارد. برخی گیاهان به یون کلراید حساسند و برخی دیگر مقاوم. سازمان فائو که در سطح جهان سازمانی معتبر محسوب میشود برای آبیاری محصولات کشاورزی،استانداردی پیشنهاد داده است که شامل هدایت الکتریکی،کل جامدات محلول،SAR، نیترات، سدیم، کلر، بر، بیکربنات و pH ، آلومینیوم، آرسنیک، برلیم،کادمیم، کروم، کبالت، مس، مولیبدن، نیکل، سلنیم، سرب، قلع، تیتانیم، تنگستن، وانادیم و روی میشود . ردیفهای مرتبط با یون کلر ذیلاً قابل مطالعه است:

سمیت یون کلراید واحد ناچیز کم تا متوسط زیاد
آبیاری غرقابی میلی گرم بر لیتر کمتر از 141.6 بین 141.6 تا 354 بیشتر از 354
آبیاری بارانی میلی گرم بر لیتر کمتر از 106.2 بیشتر از 106.2

موارد یاد شده مربوط به محصولات کشاورزی است که در گیاهان در خاک رشد میکنند. بنابراین برای آب گلخانه هیدروپونیک که ریشه گیاه مستقیماً در تماس با آن می باشد بهتر است از دستورالعملهای مرتبط با کشت هیدروپونیک استفاده شود.
توجه شود که ارقام اعلام شده مربوط به یون کلراید است با کلر آزادی که به منظور ضدعفونی به آب شهری اضافه میشود اشتباه نشود. کلر آزاد برخلاف یون کلراید به تدریج از آب خارج میشود. بنابراین در مورد گیاهان آپارتمانی که به میزان بسیار اندک کلر حساسند  لازم است از آب لوله کشی شهری که حاوی کلر آزاد است مستقیماً استفاده نشود. بلکه آب شهری در ظرفی ریخته شود تا کلر محلول در آن آزاد شود و بعد از چند دقیقه/ ساعت ( بسته به حساسیت ریشه گیاه) استفاده شود.
آزمایشگاه استاندارد آرین فن آزما کلیه پارامترهای کیفی آب را اندازه گیری و آزمایش می نماید . لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا ارسال نمونه جهت آزمایش با ما تماس حاصل فرمایید.

صفحات مرتبط: آزمایش آب کشاورزی ، آزمایش خاک کشاورزی ، آزمایش آب چاه

حد مجاز کلر در آب کشاورزی

حد مجاز کلر در آب کشاورزی