تست آب استخر

تست آب استخر

تست آب استخر

ورزش مفرح شنا اگر در آبی تمیز و سالم انجام نشود براحتی موجب بیماری و دردسر خواهد شد. چراکه در شنا تمام پوست بدن مستقیما با آب در تماس است. بخارات حاصل از آب وارد نای و ریه افراد میشود و در مواردی که نادر هم نیست، شناگران ناخواسته مقداری از اب استخر میبلعند. در هر یک از این موارد، سالم نبودند آب به بیماری شناگران منتهی میشود. ذکر این نکته لازم است که همیشه عدم وجود میکروب به معنا سالم بودن آب نیست. برای مثال اگر کلر زیادی به آب استخر وارد شود، شاید هیچ میکروبی زنده نماند اما همان کلر میتواند برای شناگران ناراحتی پوستی یا تنفسی ایجاد نماید یا باعث ریزش مو شود. به همین دلیل به بهره برداران یا پیمانکاران استخرهای عمومی و مالکان استخرهای شخصی توصیه میشود در انجام تست آب استخر کوتاهی نکنند و کیفیت آب را مرتبا کنترل نمایند.

تست آب استخر

آزمایشهای آب استخر

pH و کلر آزاد

مهمترین پارامترهای کنترل کیفیت آب استخر pH و کلر آزاد باقیمانده است. این دو پارامتر آنقدر اهمیت دارند که در دستورالعملها در هر روز سه بار اندازه گیری آنها مطالبه شده است. در استخرهای کوچک شخصی هم پیشنهاد این است که در اندازه گیری این پارامترها غفلت نشود. به ویژه pH باید مرتب کنترل شود. چرا که بسادگی بر دیگر پارامترهای آب استخر تاثیر میگذارد. ( اگر از ازن برای گندزدایی استفاده میشود یک بار اندازه گیری کافی است) مقدار pH مناسب بین 7.2 تا 8 است و مقدار کلر آزاد باقیمانده بین 1 تا 3 میلی گرم در لیتر است. این پارامترها را میتوان با کیت اندازه گیری نمود اما توصیه میشود سه ماه یکبار نتایج حاصل از کیت با نتایج روش آزمایشگاهی مطابقت داده شود.

شفافیت و درجه حرارت آب و هوا

مهمترین شاخصه ظاهری آب استخر، شفافیت است. این پارامتر سه بار در روز باید کنترل شود. همچنین پیش از آغاز کار استخر و بعد از آن هر چهار ساعت برای آب و هر شش ساعت برای هوا اندازه گیری دما و پایش آن باید انجام شود.

سختی آب

سختی آب با میزان کاتیونهای کلسیم و منیزیم و آنیونهای کربنات و بیکربنات ارتباط دارد. اندازه گیری سختی باید هفتگی انجام شود و محدوده پیشنهادی آن هم بین 180 تا 250 میلی گرم در لیتر بر حسب کربنات کلسیم است. یادآوری این نکته لازم است که همانگونه که زیاد بودن سختی باعث مشکلاتی نظیر رسوبگذاری و ابری شدن آب استخر است. کم بودن آن هم مشکلاتی مانند خورندگی و تحریک پوست را به همراه دارد.

شاخصه های میکروبی

برای کنترل شرایط میکروبی آب استخر شنا لازم است شاخصه های میکروبی آب شامل کلیفرم کل گرماپا، لژیونلا، باکتری هتروتروف، سودوموناس آئروژینوزا، استافیلوکوکوس سنجیده و کنترل شود. بجز لژیونلا که فصلی باید اندازه گیری شود، باقی شاخصها میکروبی باید هفتگی کنترل شوند.

 

آزمایشگاه تخصصی آب آرین فن آزما در تهران میتواند تیم نمونه بردار مجرب و آموزش دیده خود را جهت نمونه برداری از آب استخرهای بزرگ عمومی و کوچک شخصی و خانگی اعزام نماید. از مشتریان این آزمایشگاه میتوان از استخر مجموعه فرهنگی و ورزشی انقلاب، استخر مجموعه ورزشی اریکه ایرانیان، استخر باشگاه ورزشی اکسیژن، استخر مجموعه ورزشی اشکان کرمان و استخرهای دهها مجتمع و برجهای مسکونی نام برد. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر یا ارسال نمونه با ما تماس حاصل فرمایید.

استخر کیفیت آب